Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym yn barhaus yn chwilio am bobl frwdfrydig sydd am weithio neu wirfoddoli i’r Urdd.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Prentis Chwaraeon ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd Sir Benfro

Mae Adran Chwaraeon yr Urdd a’r Ymddiriedolaeth Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno a’r Cynllun Prentisiaeth yr Urdd fel Prentis Chwaraeon Sir Benfro.

Dyma gyfle arbennig i’r ymgeisydd llwyddiannus derbyn flwyddyn o brofiad a hyfforddiant wrth weithio’n llawn amser o fewn tîm proffesiynol yr Urdd a’r Ymddiriedolaeth

Rhagor o wybodaeth i’w weld yn y PDF yma

Am sgwrs neu fanylion bellach, cysylltwch trwy e-bostio prentisiaeth@urdd.org neu ffonio 02920 635 688

Swyddog Prosiect Chwaraeon Ceredigion

Math o gontract: Cytundeb penodol, cyfnod o flwyddyn, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 5: £19,061 (Pwynt 1) - £22,097 (Pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa Aberystwyth / Llangrannog (1 diwrnod y wythnos)

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Clicwch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad

Am fwy o fanylion cysylltwch â Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon Cenedlaethol) ar 02920 635686 neu gary@urdd.org.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 27 Chwefror 2018 am 09:00
Dyddiad Cyfweld – 5 Chwefror 2018 yn Gwersyll yr Urdd Llangrannog