Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym yn barhaus yn chwilio am bobl frwdfrydig sydd am weithio neu wirfoddoli i’r Urdd.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Cynorthwy-ydd Ariannol

Swydd Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth) am gyfnod oddeutu 12 mis, 21-28 awr yr wythnos)
Graddfa 5: £19,061 (Pwynt 1) - £22,097 (Pwynt 6) pro rata
Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Disgrifiad Swydd: Cynorthwyydd_Ariannol.pdf

Am fwy o fanylion cysylltwch â Hywel Williams (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol) ar 01678 541 010 neu hywelwilliams@urdd.org

Ffurflen Gais yr Urdd i’w dychwelyd trwy e-bost at: swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 22ain o Fedi am 9:00
Dyddiad Cyfweld: Dydd Mercher 27ain o Fedi yng Nglan-llyn

Swyddog Prosiect Hyfforddiant Chwaraeon

Teitl y Swydd: Swyddog Prosiect Hyfforddiant Chwaraeon

Math o gontract: Cytundeb penodol hyd at Awst 2018, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 5: £19,061 (Pwynt 1) - £22,097 (Pwynt 6)

Lleoliad: Caerdydd

Mae’r Urdd yn edrych am Swyddog Prosiect Hyfforddiant Chwaraeon i gyfrannu at ddatblygiadau a rhediad Cynllun Prentisiaeth yr Urdd yn fewnol ac allanol.

Cliciwch yma i ddarllen y swydd-ddisgrifiad

Am fwy o fanylion cysylltwch â Rhodri Jones (Swyddog Datblygu Hyfforddiant Chwaraeon Cenedlaethol) ar 02920 635 688 neu rhodrijones@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 22/09/2017 am 12:00y.p
Dyddiad Cyfweld – 28/09/2017