Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym yn barhaus yn chwilio am bobl frwdfrydig sydd am weithio neu wirfoddoli i’r Urdd.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Prentis Chwaraeon ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd Sir Benfro

 

Mae Adran Chwaraeon yr Urdd a’r Ymddiriedolaeth Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno a’r Cynllun Prentisiaeth yr Urdd fel Prentis Chwaraeon Sir Benfro.

 

Dyma gyfle arbennig i’r ymgeisydd llwyddiannus derbyn flwyddyn o brofiad a hyfforddiant wrth weithio’n llawn amser o fewn tîm proffesiynol yr Urdd a’r Ymddiriedolaeth

 

Rhagor o wybodaeth i’w weld yn y PDF yma

 

Am sgwrs neu fanylion bellach, cysylltwch trwy e-bostio prentisiaeth@urdd.org neu ffonio 02920 635 688

Trefnydd Cynorthwyol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)


Graddfa: Graddfa 7: £24,552 (Pwynt 1) - £28,462 (Pwynt 6)


Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Glan-llyn. Gellir ystyried un o swyddfeydd eraill yr Urdd ar ôl cyfnod dechreuol o chwe mis yng Nglan-llyn.


Mae’r Urdd yn chwilio am Drefnydd Cynorthwyol i ymuno â’r adran Eisteddfod a Chelfyddydau i arwain ar faterion ac agweddau celfyddydol a chystadleuol gŵyl yr Eisteddfod Genedlaethol gan sicrhau effeithiolrwydd y trefniadau cystadlu. Bydd hefyd ofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus i arwain ar faterion rheolau cystadleuol yr ŵyl.


Am fwy o fanylion cysylltwch ag Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a Chelfyddydau ar 01678 541014 neu aledsion@urdd.org.

I weld y disgrifiad swydd llawn, cliciwch y linc yma.


Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org
Dyddiad Cau – Dydd Llun, 4 Rhagfyr 2017 am 12:00yp
Dyddiad Cyfweld – Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2017 yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn

Swyddog Rheolwr Prosiect TG (Ail-Hysbyseb)

Teitl y Swydd: Rheolwr Prosiect Technoleg Gwybodaeth

Math o gontract: Swydd Tymor Penodol 12 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)
Graddfa: Graddfa 9: £31,628 (Pwynt 1) - £36,666 (Pwynt 6)

Lleoliad: Un o brif ganolfannau’r Urdd: Caerdydd, Glan-llyn neu Llangrannog

Mae’r Urdd yn tyfu ac yn chwilio am Reolwr Prosiect Technoleg Gwybodaeth brofiadol i gryfhau’r rhwydweithiau cyfathrebu yn fewnol ac allanol. Yn y rôl hon, byddwch yn gyfrifol am gynllunio, a goruchwylio prosiectau TG, gan gynnwys uwchraddio isadeiledd rhwydweithio a gweinyddion ar draws y Mudiad, symud defnyddwyr i Office 365, ynghyd a datblygu a chynnal systemau diogelwch data a thechnoleg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn bwynt cyswllt gyda’n darparwyr cysylltiadau telathrebu, gan gynnwys gwefannau’r Urdd.
Yn atebol i’r Rheolwr Technoleg Gwybodaeth a, thrwyddo fe, at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.

I weld y disgrifiad swydd, cliciwch y linc yma.

Am fwy o fanylion cysylltwch yn y lle cyntaf â Lyndon Jones (Rheolwr T.G.) ar 07976 003360/ 01495 306867 neu lyndon@urdd.org.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org
Dyddiad Cau – 12:00 ar 4 Rhagfyr 2017
Dyddiad Cyfweld – 7/8 Rhagfyr 2017 (lleoliad i’w gadarnhau)

Swyddog Gweinyddol Gwersyll Caerdydd

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)


Graddfa: Graddfa 4: £16,793 (Pwynt 1) - £19,468 (Pwynt 6)


Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Caerdydd


Gwersyll 4* a Chanolfan Cynadleddau o dan do adeilad unigryw Canolfan Mileniwm Cymru yw Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Rydym yn croesawu dros 12,000 o ymwelwyr y flwyddyn ar ymweliadau preswyl o bob cwr o Gymru a thros y byd. Mae gennym berthynas dda gyda holl gyflenwyr gweithgareddau y Bae a’r Ddinas a lleolir swyddfeydd adrannau eraill o’r Mudiad yn y Gwersyll yn ogystal. Bydd y Swyddog Gweinyddol yn cynnig gwasanaeth cyflawn a thrylwyr i’r Gwersyll ac yn cyfrannu at rediad y Gwersyll a’r Swyddfa yn gyffredinol.


Am fwy o fanylion cysylltwch â Tim Edwards, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd ar 029 2063 5672 neu tim@urdd.org

I weld y disgrifiad swydd, cliciwch y linc yma.


Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org
Dyddiad Cau – 09:00 ar 8 Rhagfyr 2017
Dyddiad Cyfweld – 12 Rhagfyr 2017

 

Rheolwr Nawdd a Datblygu (Cyfnod Mamolaeth)

Math o gontract: Cytundeb penodol ar gyfer cyfnod mamolaeth (hyd at 12 mis)


Graddfa: Graddfa 9: £31,628 (Pwynt 1) - £36,666 (Pwynt 6)


Lleoliad: Caerdydd, Glan-llyn neu Llangrannog


I weld y disgrifiad swydd, cliciwch y linc yma.


Am fwy o fanylion cysylltwch â Mali Thomas (Cyfarwyddwr Cyfathrebu) ar 029 20635695 / 07976 330360 neu mali@urdd.org


Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org
Dyddiad Cau 9:00yb ar 8 Rhagfyr 2017
Dyddiad Cyfweld 14 Rhagfyr 2017 (lleoliad i’w gadarnhau)