Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym yn barhaus yn chwilio am bobl frwdfrydig sydd am weithio neu wirfoddoli i’r Urdd.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Staff Gweithgareddau

  • Lleoliad: Gwersyll yr Urdd, Llangrannog
  • 2 x Swydd Barhaol
  • Cyflog:  £15,015 - £15,695 heb gymhwyster

                                  £15,238 - £17,151 gyda chymwysterau

  • Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos

 Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau gwersyll a defnydd cyhoeddus . Bydd angen i chi sicrhau bod y gweithgareddau a'r offer yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig a bod y gwersyllwyr ar gwsmeriaid cyhoeddus yn mwynhau eu hunain mewn amgylchedd diogel.  Mae profiad a chymwysterau yn ymwneud â chwaraeon, hamdden, dringo a merlota yn fanteisiol ond cynigir hyfforddiant.

 Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach cysylltwch ag Iestyn Evans ar 01239 652140 neu Iestyn@urdd.org

 Dyddiad Cau: Dydd Gwener 27 Hydref 2017

Am mwy o fanylion a'r disgrifiad swydd cliciwch yma.

Rheolwr Prosiect Technoleg Gwybodaeth

Math o gontract: Swydd tymor penodol 12 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 9: £31,628 (Pwynt 1) - £36,666 (Pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa'r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Mae’r Urdd yn tyfu ac yn chwilio am Reolwr Prosiect Technoleg Gwybodaeth brofiadol i gryfhau’r rhwydweithiau cyfathrebu yn fewnol ac allanol. Yn y rôl hon, byddwch yn gyfrifol am gynllunio, a goruchwylio prosiectau TG, gan gynnwys uwchraddio isadeiledd rhwydweithio a gweinyddion ar draws y Mudiad, symud defnyddwyr i Office 365, ynghyd a datblygu a chynnal systemau diogelwch data a thechnoleg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn bwynt cyswllt gyda’n darparwyr cysylltiadau telathrebu, gan gynnwys gwefannau’r Urdd.
Yn atebol i’r Rheolwr Technoleg Gwybodaeth a, thrwyddo fe, at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.
Am fwy o fanylion cysylltwch yn y lle cyntaf â Lyndon Jones (Rheolwr T.G.) ar 07976 003360/ 01495 306867 neu lyndon@urdd.org.

I weld y disgrifiad swydd cliciwch y linc yma.


Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org
Dyddiad Cau – 12:00 ar 6 Tachwedd 2017
Dyddiad Cyfweld – 10 Tachwedd 2017 (yng Nghaerdydd)

Swyddog Technoleg Gwybodaeth

 Math o gontract:       Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

 Graddfa:                      Graddfa 6: £21,634 (Pwynt 1) - £25,079 (Pwynt 6)

 Lleoliad:                      Gorllewin Cymru (Gwersyll yr Urdd Llangrannog neu Swyddfa’r Urdd Caerfyrddin)

 Rydym yn edrych am berson brwdfrydig i gynnal a datblygu systemau technoleg gwybodaeth, data a chyfathrebu Urdd Gobaith Cymru mewn cydweithrediad a Rheolwr T.G. a’r Uwch Swyddog T.G. Cyfle i weithio ar nifer o brosiectau cyffrous i ddatblygu ein cysylltiadau gwe, systemau data, rhwydweithiau, systemau mewnol a rhyngweithio ar draws y mudiad trwy ddefnyddio Office 365 a systemau eraill.

 Am fwy o fanylion cysylltwch â Lyndon Jones (Rheolwr T.G.) ar 07976 003360/ 01495 306867 neu lyndon@urdd.org.  

 Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 Dyddiad Cau – 09/11/2017 am 12:00

Dyddiad Cyfweld – 14/11/2017 yn Llangrannog

I weld y disgrifiad swydd cliciwch y linc yma.