Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym bob amser yn chwilio am bobl brwdfrydig i weithio neu wirfoddoli gyda ni.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Maldwyn

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cynorthwyol Maldwyn         

Math o gontract:  Swydd barhaol, rhan amser, 21 awr yr wythnos (yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nosweithiau a phenwythnosau)

Graddfa: Graddfa 4: £17,129 (Pwynt 1) - £19,857 (Pwynt 6) pro-rata

Lleoliad: Y Drenewydd           

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous am Swyddog Datblygu Cynorthwyol i gefnogi’r Swyddog Datblygu gyda holl elfennau o waith Ieuenctid a Chymunedol yn Rhanbarth Maldwyn.  Prif ddiben gwaith ieuenctid yw “galluogi pobl ifanc i ddatblygu’n gyfrannol, gan weithio gyda nhw i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgiadol, er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a’u lle mewn cymdeithas a gwireddu eu llawn potensial.”

Am fwy o fanylion cysylltwch â Siân Rogers (Cyfarwyddwr Talaith y Gogledd) ar Sianrogers@urdd.org neu 07976 003320.

Cliciwch yma am ffurflen gais ac i weld y disgrifiad swydd.

I ymgeisio, anfonwch eich ffurflen gais ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00 Tachwedd 12fed

Dyddiad Cyfweld – Tachwedd 20fed