Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym yn barhaus yn chwilio am bobl frwdfrydig sydd am weithio neu wirfoddoli i’r Urdd.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Prentis Chwaraeon ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd Sir Benfro

 

Mae Adran Chwaraeon yr Urdd a’r Ymddiriedolaeth Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno a’r Cynllun Prentisiaeth yr Urdd fel Prentis Chwaraeon Sir Benfro.

 

Dyma gyfle arbennig i’r ymgeisydd llwyddiannus derbyn flwyddyn o brofiad a hyfforddiant wrth weithio’n llawn amser o fewn tîm proffesiynol yr Urdd a’r Ymddiriedolaeth

 

Rhagor o wybodaeth i’w weld yn y PDF yma

 

Am sgwrs neu fanylion bellach, cysylltwch trwy e-bostio prentisiaeth@urdd.org neu ffonio 02920 635 688

Rheolwr Adnoddau Dynol

Teitl y Swydd: Rheolwr Adnoddau Dynol

Math o gytundeb: Swydd barhaol

Graddfa: Graddfa 10 - £35,899 (Pwynt 1) - £41,616 (Pwynt 6).

Lleoliad: Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn

Mae’r Urdd am benodi Rheolwr Adnoddau Dynol i ddarparu gwasanaeth Adnoddau Dynol proffesiynol ac effeithiol ar draws yr Urdd trwy weithio gyda’r timau rheoli i greu, gweithredu a mewnosod strategaeth AD integredig sydd yn cefnogi’r broses o gwrdd ag amcanion y Mudiad. Mae’r Urdd yn cyflogi 270 o staff mewn amryw o leoliadau ar draws Cymru.

Manylion llawn: Rheolwr Adnoddau Dynol neu cysylltwch â Siân Lewis, Prif Weithredwr, ar 02920 635689/07976 003300 e-bost sianlewis@urdd.org

Ffurflen Gais yr Urdd i'w hanfon ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 8fed o Ionawr 2018 am 9:00yb

Dyddiad Cyfweld: 12fed o Ionawr 2018 yng Nghaerdydd