Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym bob amser yn chwilio am bobl brwdfrydig i weithio neu wirfoddoli gyda ni.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Pennaeth Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Teitl y Swydd: Pennaeth Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa:  Graddfa 10: £36,617 (Pwynt 1) - £42,449 (Pwynt 6)

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ag amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Agorwyd Gwersyll Caerdydd ym mis Tachwedd 2004.  Daw 8000 o wersyllwyr i’r gwersyll yn flynyddol ac mae trosiant blynyddol y Gwersyll oddeutu £1M.  Mae’n cynnwys llety i 150, theatr i 150, lolfa i 100, 2 ystafell ddosbarth a swyddfeydd i staff yr Urdd.  Mae’r Gwersyll yn un o’r partneriaid yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ar y cyd â Chwmni Opera Cymru, Diversions, Academi, Tŷ Cerdd, Cwmni Hijinx a’r Ymddiriedolaeth ‘Touch’.

Mae’r ymwelwyr sy’n dod i’r gwersyll yn manteisio ar y llu o atyniadau sydd i’w gynnig yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd yn cynnig profiad Dinesig i’n preswylwyr.

Rydym yn chwilio am Bennaeth i’r Gwersyll a fydd yn gallu arwain y tîm o staff yn effeithiol ynghyd â chreu cysylltiadau gyda phartneriaethau er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gweledigaeth o ddatblygu gwersyll i fod yn brif leoliad lletya i blant a phobl ifanc Cymru a thu hwnt wrth iddynt ymweld â Chaerdydd, Prif Ddinas Cymru. 

Am fwy o fanylion gwelir y disgrifiad swydd neu cysylltwch â Siân Lewis (Prif Weithredwr) ar 02920 635689 neu sianlewis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd dros e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau –        12:00 ar y 17/08/2018

Dyddiad Cyfweld –   04/09/2018

 

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd - Gogledd

Teitl y Swydd:  Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd – Gogledd Cymru

Math o gontract:  Swydd llawn amser (35 awr yr wythnos, yn cynnwys oriau anghymdeithasol -   nos a phenwythnosau) tymor Penodol hyd at Fedi 2020, i gychwyn Medi 1af 2018

Cyflog:  Graddfa 5: £19,442 (pwynt 1) - £22,539 (pwynt 6)

Swyddfa: Swyddfa’r Urdd, Dinbych, Fflint neu Wrecsam.

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynllun o’r enw Cymraeg Bob Dydd, yn benodol yng Ngogledd Cymru. Byrdwn y prosiect yw rhoi cyfleodd i ddysgwyr Cymraeg mewn ysgolion ail iaith ddefnyddio eu Cymraeg yn allgyrsiol.

Am fwy o fanylion, gwelir y disgrifiad swydd neu cysylltwch ag Eleri Mai (elerimai@urdd.org) neu Sian Rogers (sianrogers@urdd.org)

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad cau: 22ain Awst 2018 am 10.00yb.

Dyddiad Cyfweliadau: 31ain Awst  2018 yn Swyddfa’r Urdd, Dinbych .