Cystadleuaeth Rygbi ar y traeth Talaith y De

Bydd cystadleuaeth rygbi ar y traeth newydd yn dod i'r De ym mis Gorffennaf 2018! 

Lleoliad: Ynys y Barri (CF62 5TJ)

Dyddiad: 11/07/2018

Cystadleuaeth Rygbi Tag ar gyfer Merched a Bechgyn blwyddyn 4, 5 a 6.

Cofrestrwch eich ysgol erbyn 22ain Mehefin drwy e-bostio chwaraeon@urdd.org neu ffoniwch 02920 635 691.

Cadwch eich llygaid mas am fanylion pellach i'w dilyn cyn bo hir!