Gŵyl Rygbi Cyffwrdd

touch.png

Yn Aberystwyth, ar y 14eg o Orffennaf 2016, cynhelir ein Gŵyl Rygbi Cyffwrdd am y tro cyntaf mewn partneriaeth gydag Undeb Rygbi Cymru a Touch Cymru. Cafodd ei gynnal ar gaeau Blaendolau yn Aberystwyth a roedd croeso i bawb gystadlu o ledled Cymru.

Roedd cystadleuaeth ar gyfer merched blwyddyn 7/8, 9/10, bechgyn 7/8, 9/10 a cymysg 9/10. Gwelom bod bron pob categori yn llawn a roedd caeau Blaendolau yn llawn bwrlwm gyda pawb yn mwynhau'r gystadleuaeth newydd.

Mae'r gystadleuaeth yn dychwelyd unwaith eto yn 2017 i Gaeau Blaendolau a caiff ei gynnal ar y 13eg o Orffennaf.