Rygbi Merched

Am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2016, cynhaliwyd gystadleuaeth rygbi 7's i ferched blynyddoedd 7-8 a 9-10. Roedd hi'n hynod o lwyddiannus gyda phob grwp wedi cael ei llenwi. 

Eleni, bydd y gystadleuaeth yn cael ei newid i fod yn 4 grwp - bydd pob blwyddyn yn cystadlu'n unigol (bl 7, 8, 9 a 10). Bydd uchafswm o 30 tim yn cael cystadlu ym mhob categori wedi i ni ychwanegu lle i fwy o dimoedd wedi gweld y galw flwyddyn diwethaf.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob ysgol fyddai gyda diddordeb felly cyntaf i'r felin!

Mae wedi dod i’n sylw bydd arholiadau ar gyfer Bl. 9 & 10 ar 15fed Mehefin, felly bydd y cystadleuaeth rygbi merched Bl. 9 & 10 yn cael ei chynnal ar ddydd Mercher 14eg, a’r cystadleuaeth Bl. 7 & 8 ar ddydd Iau 15fed (sydd yn wahanol i beth sydd wedi cael ei hysbysebu o'r blaen).

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru eich ysgol/tîm, cysylltwch â chwaraeon@urdd.org.

Rygbi Merched 2017 (Clip gan Heno, S4C)

You must install Adobe Flash to view this content.