Penwythnos Hyfforddiant

Criw Penwythnos Hyfforddiant yr Urdd 2016
Criw Penwythnos Hyfforddiant yr Urdd 2016
Ar benwythnos yr 2-4 Medi, 2016, teithiodd 80 o bobl ifanc o ar draws Cymru gyda'r Adran Chwaraeon i Brifysgol Aberystwyth. 
 
Dros y penwythnos yma, fe wnaeth y bobl ifanc ymgymryd ar sesiynau byddai'n eu datblygu mewn i hyfforddwyr cymunedol yr Urdd. 
 
Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i Brifysgol Aberystwyth am y croeso cynnes, ac am drefnu'r Gystadleuaeth Gorchestwyr. Roedd gweld pawb yn cymdeithasu a chystadlu gyda gwen ar eu gwynebau'n grêt. 
 
Os ydych am weld rhai digwyddiadau'r penwythnos, ewch i drydar Adran Chwaraeon yr Urdd, neu chwiliwch am #urddaber #gorchestwyr #penwythnoshyfforddiant 

 

Blog Beca Mis Medi 2016 Blog Beca Mis Rhagfyr 2016