Penwythnos Hyfforddiant

Criw Penwythnos Hyfforddiant yr Urdd 2016
Criw Penwythnos Hyfforddiant yr Urdd 2016
Ar benwythnos 1-3 Medi, 2017, bydd cyfle i 100 o bobl ifanc Cymru ymuno ar Adran Chwaraeon yr Urdd ar gampws Prifysgol Aberystwyth
 
Y Penwythnos perffaith i unigolion sydd gyda'r awydd i wirfoddoli ac ennill cymwysterau mewn hyfforddi gydag Adran Chwaraeon yr Urdd. 
 
Am £35 yn unig fyddwch yn derbyn y canlynol;
  • Cymwysterau Chwaraeon
  • Adloniant Nos
  • Llety a Bwyd 
  • Trafnidiaeth 
 
Dros y Penwythnos byddwn yn rhedeg cyrsiau;
  • Arweinydd Chwaraeon
  • Arweinydd Athletau 
  • Cyrsiau Chwaraeon Penodol
  
Dyma gyfle arbennig i unigolion uchelgeisiol gryfhau eu proffil personol, a chwrdd â staff ac aelodau arall o’i ardaloedd nhw. 
 
Os hoffwch gael rhagor o wybodaeth am y Penwythnos. Croeso i chi cysylltu gyda Rhodri trwy e-bostio rhodrijones@urdd.org neu ffonio 02920 635 688
 
Gallwch ddarllen am brofiadau Beca dros y Penwythnos, a’i phrofiadau ers y Penwythnos isod;  
Blog Beca Mis Medi 2016 Blog Beca Mis Rhagfyr 2016