Prentisiaethau

Mewn Partneriaeth gydag ACT Training, mae’r Adran Chwaraeon yn falch iawn i gyflwyno ein Cynllun Prentisiaeth. 

Beth ydy'r Cynllun?

Mae Cynllun Prentisiaeth yr Urdd yn cynnig cyfle i unigolion dros 18 oed i ennill cyflogaeth, profiad proffesiynol a chymwysterau o fewn y Sector Chwaraeon ac Awyr Agored. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu treulio rhwng 1 a 3 mlynedd o fewn yr Adran Chwaraeon neu’n gweithio yn un o wersylloedd enwog yr Urdd. Mi fydd pob prentis yn cael y cyfle i drefnu ac arwain gweithgareddau o safon uchel i blant a phobl ifanc, wrth ddatblygu a hybu eu sgiliau arwain.
 

Cymwysterau

  • NVQ Lefel 2 Arwain Gweithgareddau
  • NVQ Lefel 3 Datblygu Chwaraeon
  • Lefel 2 mewn Egwyddorion Hyfforddi
  • Cymwysterau Chwaraeon Penodol
 

Lleoliadau 

Mae'r Cynllun yn cynnig cyfleoedd ar draws Cymru, gydag amryw o leoliadau yn cael i'w ychwanegu'n aml. Cysylltwch gyda ni am sgwrs heddiw.

Gair gan Brentis Ynys Môn, Rhodd-Alaw;

"Ddewisais i neud cynllun yn y maes chwaraeon oherwydd mae gen i ddiddordeb mawr mewn chwaraeon ac yn mwynhau amryw o weithgareddau gwahanol megis rygbi, pêl rwyd, pêl droed a hoci.

Mae'r cyfle wedi rhoi gwahanol brofiadau i mi fel gweithio gyda thrawstoriad o oedran 3 i 18 oed, gweithio gyda phobl dros y wlad, gweithio yn annibynnol a chael profiad gweithio mewn gwahanol fathau o weithgareddau."

Rhodd-Alaw, Prentis Ynys Môn
Rhodd-Alaw, Prentis Ynys Môn

Partneriaid


ACT222.png     ESF322.jpgAZPN2nEU_400x400.jpg