Prentisiaeth

Mewn Partneriaeth gydag ACT Training, mae’r Adran Chwaraeon yn falch iawn i gyflwyno ein Cynllun Prentisiaeth. 

Mae Cynllun Prentisiaeth yr Urdd yn cynnig cyfle i bobl gael profiadau a chymwysterau o fewn y sector chwaraeon ac awyr agored. Byddent yn derbyn NVQ Lefel 2 mewn Arwain Gweithgareddau, Cymhwyster Hyfforddi Chwaraeon Lefel 2, Cymhwyster Cymorth Cyntaf, a nifer o gymwysterau chwaraeon penodol.

Bydd gan bob prentis rôl bwysig i chwarae o fewn yr Adran Chwaraeon, wrth iddynt ddatblygu campau amrywiol o fewn cymunedau Cymru.

Dros y blynyddoedd rydym wedi derbyn amryw o bobl ar ein Cynllun, ac maent bellach wedi mynd ymlaen i Swyddi o fewn yr Urdd, Prifysgol, neu swyddi llawn-amser tu allan i'r mudiad.

Byddwch yn dysgu wrth weithio gyda staff profiadol yr Adran.

Dros y flwyddyn, byddwn yn creu rhaglen sydd yn unigol i chi. Trwy ein Partneriaethau gwahanol, cynigwyr amryw o gyrsiau chwaraeon penodol bydd yn eich datblygu i arwain gweithgareddau o fewn y gymuned neu o fewn ysgolion lleol.

Rydym yn falch i gyhoeddi bydd cyfleoedd i garfan newydd ymuno a'r tîm Chwaraeon yn Fis Medi 2017. Ceir wybodaeth bellach ar y Poster isod;

Yn fis Chwefror 2017, daeth Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James i glywed am brofiadau Amy Outing a Rhodd-Alaw Parry
Yn fis Chwefror 2017, daeth Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James i glywed am brofiadau Amy Outing a Rhodd-Alaw Parry

Gair gan Brentis; 

Matthew Evans (Prentis Pen-y-bont); 

“Cychwynnais astudio gradd Astro-ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ond ar ôl blwyddyn fe wnes i adael y cwrs a gweld hysbyseb i fod yn brentis gyda’r Urdd.  Mae’n gyfle gwych – dwi wedi cael gweithio yn annibynnol, cwrdd â chymaint o bobl a dwi wrth fy modd yn gweithio gyda phlant.

“Dwi’n edrych ymlaen i drefnu cwrs golff gydag Emyr, sydd hefyd yn brentis yn ardal Pen-y-bont, yn y misoedd nesaf ac i weithio yn y digwyddiad aml-chwaraeon sy’n cael ei drefnu gan yr adran, Gemau Cymru.  Mi fyddwn i yn annog unrhyw un sydd yn ystyried dilyn cwrs prentisiaeth i fynd amdani!”

Lauren Richards, Prentis Chwaraeon Pen-y-bont yn arwain gweithgaredd
Lauren Richards, Prentis Chwaraeon Pen-y-bont yn arwain gweithgaredd