Prentisiaeth

Mewn Partneriaeth gydag ACT Training, mae’r Adran Chwaraeon yn falch iawn i gyflwyno ein Cynllun Prentisiaeth. 

Bach o hwyl yn lansiad Cynllun Prentisiaeth
Bach o hwyl yn lansiad Cynllun Prentisiaeth

Yn fis Medi 2016, byddwn yn croesawu carfan newydd o Brentisiaid i ymuno a thîm profiadol Adran Chwaraeon yr Urdd.

Mae Cynllun Prentisiaeth yr Urdd yn cynnig cyfle i bobl ennill profiadau a chyfleusterau o fewn y sector chwaraeon ac awyr agored. Byddent yn derbyn NVQ Lefel 2 mewn Arwain Gweithgareddau, Cymhwyster Arwain Chwaraeon Cymunedol Lefel 2, Cymhwyster Cymorth Cyntaf, a nifer o gymwysterau chwaraeon penodol.

Bydd gan bob prentis rôl bwysig i chwarae o fewn yr Adran Chwaraeon, wrth iddynt ddatblygu campau amrywiol o fewn cymunedau Cymru.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cynllun, neu i ddangos diddordeb o fewn cynlluniau yn y dyfodol, e-bostiwch rhodrijones@urdd.org neu ffoniwch 02920 635 688.

Gair gan Brentis; 

Matthew Evans (Prentis Pen-y-bont); 

“Cychwynnais astudio gradd Astro-ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ond ar ôl blwyddyn fe wnes i adael y cwrs a gweld hysbyseb i fod yn brentis gyda’r Urdd.  Mae’n gyfle gwych – dwi wedi cael gweithio yn annibynnol, cwrdd â chymaint o bobl a dwi wrth fy modd yn gweithio gyda phlant.

“Dwi’n edrych ymlaen i drefnu cwrs golff gydag Emyr, sydd hefyd yn brentis yn ardal Pen-y-bont, yn y misoedd nesaf ac i weithio yn y digwyddiad aml-chwaraeon sy’n cael ei drefnu gan yr adran, Gemau Cymru.  Mi fyddwn i yn annog unrhyw un sydd yn ystyried dilyn cwrs prentisiaeth i fynd amdani!”