Cais am eich hanesion chi!

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi casglu y rhan fwyaf o negeseuon Heddwch ac Ewyllys Da a rannwyd ar ran pobl ifanc Cymru ers 1922 ond mae rhai ar goll ynghyd ag atgofion a hanesion rheiny a fuodd yn rhan o'r neges ac ar deithiau rhyngwladol a dyngarol – ydych chi’n gallu helpu? 

Mae nifer helaeth o'r negeseuon yn ymddangos ar wefan   Casgliad y Werin

Os oes gennych chi unrhyw gopïau caled o negeseuon o’r gorffennol neu atgofion difyr, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Rydym yn awyddus iawn i glywed am eich hanesion chi o'r neges

A fuoch chi'n rhan o greu'r neges erioed?

A welsoch chi y neges neu boster rhywle o amgylch y byd?

Oes gennych hanes neu stori ddifyr i rannu gyda ni?

Cysylltwch â ni, heddwch@urdd.org i rannu'ch straeon

Diolchwn i brosiect Cymru Dros Heddwch am eu cefnogaeth wrth gofnodi hanesion ac atgofion y neges.