Sul yr Urdd

Cynhelir Sul yr Urdd yn flynyddol ar y trydydd Sul ym mis Tachwedd.

Cynhelir Sul yr Urdd 2018 ar ddydd Sul, Tachwedd 18fed.

Pwysleisiwn fod hawl gennych i addasu’r gwasanaeth yn ol y galw, mae croeso i chi ychwanegu, dileu neu newid rhannau o’r gwasanaeth i’ch dibenion eich hunan.

 

Mae modd gweld y gwasanaethau isod

 

 

Am hen engreifftiau o'r wasanaeth, gwelwch y blwch gwyrdd 'Gwasanaethau y gorffennol'

bardd_plant_logo.png       Llenyddiaeth_logo.jpg

cymru_dros_heddwch_logo.jpg