Sul yr Urdd

Cynhelir Sul yr Urdd yn flynyddol ar y trydydd Sul ym mis Tachwedd.

Cynhelir Sul yr Urdd 2017 ar ddydd Sul, Tachwedd 19eg.

Pwysleisiwn fod hawl gennych i addasu’r gwasanaeth yn ol y galw, mae croeso i chi ychwanegu, dileu neu newid rhannau o’r gwasanaeth i’ch dibenion eich hunan.

Lluniwyd y gwasanaethau gan Mari McNeill, Cymorth Cristnogol.

Mae modd gweld y gwasanaethau isod

Tachwedd 2017 Gwasanaeth Sul yr Urdd

Cardiau Blynyddoedd y Neges

Cardiau dyfyniadau y Neges

Dysgu am y neges Tachwedd 2017

Lliniau i'r wasanaeth Tachwedd 2017

 

 

Am hen engreifftiau o'r wasanaeth, gwelwch y blwch gwyrdd 'Gwasanaethau y gorffennol'

bardd_plant_logo.png       Llenyddiaeth_logo.jpg

cymru_dros_heddwch_logo.jpg