Anturdd

Mae cyrsiau Anturdd yn cael ei gynnal yn flynyddol yma yng Nglan-llyn. Caiff plant a phobl ifanc gyfle i fwynhau amserlen gweithgareddau llawn antur, cyfarfod ffrindiau newydd a chreu atgofion am oes, i gyd o dan ofal ac arweinyddiaeth ein staff proffesiynol a chymwys (dim rhiant na athro mewn golwg!) Gyda dros 60 mlynedd o brofiad, Glan-llyn yw’r unig le i fod yn ystod gwyliau’r ysgol!

Cynhelir pob cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg

Cliciwch yma i archebu

Anturdd Iau

Blwyddyn 3-6

Ble gwell i dreulio amser dros wyliau'r Haf na yng Nglan-llyn. Fe gei gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwych y gwersyll - canŵio, adeiladu rafft, dringo, cwrs rhaffau a llawer mwy. Bydd yr hwyl yn parhau gyda'r hwyr, gyda amser i fwynhau a chymdeithasu gyda ffrindiau newydd yn ystod ein gweithgareddau nos. Fe fyddi di'n creu atgofion am oes!

Pris

£99

Opsiwn ychwanegol

Bounce Below - £25

Anturdd Fawr

Blwyddyn 7-9

Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau anturus ar dir ac ar ddŵr - canŵio, hwylio, rhwyfyrddio, ceufadu, gala llyn, dringo, cwrs rhaffau uchel yn ogystal â gweithgareddau cymdeithasol a hwyliog fin nos. Mae opsiwn i dalu £25 yn ychwanegol i fynychu Bounce below! Does unman tebyg i Lan-llyn yn ystod Anturdd!

Pris

£119

Opsiwn ychwanegol

Bounce Below - £25

Anturdd i'r Eithaf

Blwyddyn 10-13

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr a thir Glan-llyn ar eu mwyaf anturus. Ymysg y llu o weithgareddau, byddwch yn teithio drwy geunentydd, mynydda, cyflawni sialensiau cyfeiriannu, hwylio, ceufadu a meistroli’r cwrs rhaffau uchel. Mae hefyd opsiwn i chi dalu £45 yn ychwanegol o fynychu Zipworld ym Mlaenau Ffestiniog!

Pris

£119

Opsiwn ychwanegol

Zipworld - £45

Dyddiadau 2017

 

Anturdd Iau

Pasg - Ebrill 18-20

Gorffennaf - Gorffennaf 23-25

Awst - Awst 20-22

 

Anturdd Fawr

Pasg - Ebrill 18-21

Gorffennaf - Gorffennaf 23-26

Awst - Awst 20-23

 

Anturdd i'r Eithaf

Gorffennaf - Gorffennaf 23-26

Awst - Awst 20-23