Gwasanaeth Awyr Agored

Mae’r Gwasanaeth Awyr Agored yn darparu gweithgareddau anturus yn lleol i ysgolion, clybiau a chymunedau. Rydym hefyd yn cynnig nifer o archrediadau a chymwysterau gweithgareddau awyr agored.

Beth sy'n digwydd yn y misoedd nesaf?

Cwrs Mynydda
Ffurflen Gwybodaeth

 

 

Alldeithiau Agored 2018

 

 

Croeso i aelod newydd y tîm!

Emma Richards

Emma Richards

Swyddog Datblygu Awyr Agored De Cymru

Rydym wedi croeso aelod newydd i'r tîm yn y De! Mae Emma wedi dechrau yn swyddfa Gaerdydd ar ôl gyfnod o ddysgu yn ysgol uwchradd, yn arwain y Wobr Dug Caeredin ac amryw o weithgareddau awyr agored. Pob lwc!

 

 

 

 

Methu ffeindio'r gwybodaeth perthnasol? Cysylltwch â ni!

Sion Lloyd

Uwch Swyddog Awyr Agored (Gogledd)
T 01678 541017 E sionlloyd@urdd.org

Gwydion Tomos

Swyddog Datblygu Awyr Agored (Gogledd)
T 01678 541017 E gwydiont@urdd.org

Rhys Pinner

Swyddog Datblygu Awyr Agored (De)
T 02920 635690 E rhyspinner@urdd.org

Emma Richards

Swyddog Datblygu Awyr Agored (De)
T 02920 635690 E emmarichards@urdd.org