Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth am beth all y gwasanaeth gynnig i’ch grŵp chi, llenwch y blychau isod neu cysylltwch â ni

Gwasanaeth Awyr Agored 
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ST

phone 01678 541 017
fax 01678 541 001

awyragored@urdd.org

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 07500 607 383 E sionlloyd@urdd.org

Gwydion Tomos

Swyddog Datblygu Awyr Agored Gogledd Cymru
T 07500 607 384 E gwydiont@urdd.org

Rhys Pinner

Swyddog Datblygu Awyr Agored De Cymru
T 07976 003 303 E rhyspinner@urdd.org

Emma Richards

Swyddog Datblygu Awyr Agored De Cymru
T 07882 849 601 E emmarichards@urdd.org