Dringo

Yn ogystal â sesiynau blasu dringo allanol a dan do, gallwn hefyd gynnal cyrisau penodol sydd yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau dringo. Rydym hefyd yn cynnig achrediad penodol ar gyfer dringo dan do sef gwobr NICAS. Cynigir yr achrediad yma mewn partneriaeth â nifer o ganolfanau dringo dan do yng Ngogledd Cyrmu.

Nol