Symposiwm Padlo

Yn dilyn llwyddiant Symposiwm Padlo Pobl Ifanc mis Medi y llynedd, mi fyddwn yn cynnal digwyddiad tebyg ar y 25-27ain o Fawrth, 2016. Bydd yn cael ei gynnal gan Wasanaeth Awyr Agored yr Urdd ar lannau Llyn Tegid, y Bala.

Bydd y penwythnos yn cynnwys amrywiaeth o weithdai padlo addas ar gyfer bob gallu ac i oedrannau 12 - 18, gyda’r pwyslais ar fwynhad a datblygiad y bobl ifanc sydd yn cymryd rhan.

 Cynhelir y gweithdai ym mhwll nofio Glan-llyn, ar Lyn Tegid ac mewn canolfannau dŵr gwyn cyfagos, megis Canolfan Tryweryn a JJ’s yn Llangollen. Cynhelir y Symposiwm yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn – cartref i’r Symposiwm Canŵio 2016 a’r 'Pyranaha Fest' yn y gorffennol.

 Boed yn ddechreuwr pur neu’n badlwyr hyderus, bydd rhywbeth at ddant pawb yn ystod y Symposiwm.

 Dyma i chi flas o rai o’r gweithdai:

  • Clinic Rowlio – Hyd yn oed os nad ydych wedi rowlio o’r blaen, neu eisiau dysgu sut i berffeithio’ch crefft, gallwch ddysgu gan ein harbenigwyr yn y pwll nofio.
  • Hwyl ar y dŵr! –  Yn newydd i’r byd padlo? Dewch i lawr at y llyn i gael cynnig arni! Mi fydd un o bob canŵ, ceufad, cwch neu padlfwrdd i chi gael trio, gyda cyngor ar gael gan ein hyfforddwyr proffesiynol.
  • Hwylio Canŵ – Mwynhau’r bywyd hamddenol? Dewch i hwylio canŵ ar Lyn Tegid; un o leoliadau mwyaf prydferth Meirionnydd. 
  • Dŵr Gwyllt – Dewch i brofi cyffro’r dŵr gwyn, boed am y tro cyntaf neu i berffeithio’ch ‘boof’.

Bydd pob lleoliad yn addas ar gyfer dechreuwyr neu arbenigwyr ceufadu a chanŵio dŵr gwyn.

Glan Llyn