Y Wobr

Mae’r Gwasanaeth Awyr Agored yn cynnig alldeithiau Aur, Arian ac Efydd y Wobr Dug Caeredin.  Rydym yn medru cynnig alldeithiau

  • Cerdded - O lwybrau arfordir Cymru, i dirwedd garw mynyddoedd Eryri,  ardaloedd gwyllt y Bannau Brycheiniog, neu antur i ucheldiroedd yr Alban, gallwn eich helpu i gyflawni eich alldaith ar unrhyw lefel.
  • Canwio - Boed ar afon, llyn neu gamlas, gallwn eich helpu i gyflawni eich alldaith mewn canŵ. Beth am her arfordir i arfordir yr Alban, gan daclo yr enwog Loch Ness?
  • Beicio - Mae Cymru yn enwog am ei llwybrau beicio mynydd godidog, beth am antur ar feic fel rhan o'ch Gwobr Dug Caeredin?

     

Alldeithiau Aur

Rydym yn cynnig alldeithiau cerdded Aur mewn dwy ardal yn 2016, Eryri a Bannau Brycheiniog. Mae manylion pellach a dyddiadau ar gael wrth glicio y lincs ar ochr dde y dudalen.

Alldeithiau Arian

Rydym yn cynnig alldeithiau Arian ar hyd Cymru ar gyfer 2016, yn bennaf - Eryri, Bryniau Clwyd, Bannau Brycheiniog a Sir Benfro. Mae manylion pellach a dyddiadau ar gael wrth glicio ar y lincs ar ochr dde y dudalen.

Alldeithiau Canwio

Mae posib i ni drefnu alldeithiau canwio, Aur, Arian ag Efydd i grwpiau. Yn y gorffenol rydym wedi trefnu alldeithiau ar y Caledonian Canal (Loch Ness), Afonydd Gwy a Hafren ag ar Gamlesi.

Am fwy o fanylion am alldeithiau canwio Y Wobr cysylltwch a ni.

Alldeithiau Beicio Mynydd

I drafod alldaith beicio, cysylltwch a ni