Y Wobr

Mae’r Gwasanaeth Awyr Agored yn cynnig alldeithiau Aur, Arian ac Efydd y Wobr Dug Caeredin

Rydym yn medru cynnig alldeithiau:

  • Cerdded - O lwybrau arfordir Cymru, i dirwedd garw mynyddoedd Eryri,  ardaloedd gwyllt y Bannau Brycheiniog, neu antur i ucheldiroedd yr Alban, gallwn eich helpu i gyflawni eich alldaith ar unrhyw lefel.
  • Canwio - Boed ar afon, llyn neu gamlas, gallwn eich helpu i gyflawni eich alldaith mewn canŵ. Beth am her arfordir i arfordir yr Alban, gan daclo yr enwog Loch Ness?
  • Beicio Mynydd - Mae Cymru yn enwog am ei llwybrau beicio mynydd godidog, beth am antur ar feic fel rhan o'ch Gwobr Dug Caeredin?

Alldeithiau Cerdded Y Wobr

Aur

Rydym yn cynnig alldeithiau cerdded Aur mewn dwy ardal, yr Eryri a'r Bannau Brycheiniog. Mae manylion pellach a dyddiadau ar gael wrth glicio y lincs ar ochr dde y dudalen. Os hoffech trafod beth allwn ni drefnu i chi, plis cysylltwch a ni

Arian

Rydym yn cynnig alldeithiau Arian ar hyd Cymru, yn bennaf - Eryri, Bryniau Clwyd, Bannau Brycheiniog a Sir Benfro. Mae manylion pellach a dyddiadau ar gael wrth glicio ar y lincs ar ochr dde y dudalen. Os hoffech trafod beth allwn ni drefnu i chi, plis cysylltwch a ni

Efydd

Rydym yn rhedeg alldeithiau Efydd ar hyd Cymru, gan gynnwys yn y Gwyr, Afan Argoed, Sir Benfro a'r Bryniau Clwyd. Rydym hefyd yn rhedeg Efydd o fewn ardal lleol ysgol neu gymuned. Mae manylion pellach a dyddiadau ar gael wrth glicio ar y lincs ar ochr dde y dudalen. Os hoffech trafod beth allwn ni drefnu i chi, plis cysylltwch a ni

Alldeithiau Canwio'r Wobr

Alldeithiau Canwio

Mae posib i ni drefnu alldeithiau canwio, Aur, Arian ag Efydd i grwpiau. Yn y gorffenol rydym wedi trefnu alldeithiau ar y Caledonian Canal (Loch Ness), Afonydd Gwy a Hafren ag ar Gamlesi.

Am fwy o fanylion am alldeithiau canwio Y Wobr, plis cysylltwch a ni

Alldeithiau Beicio'r Wobr

Alldeithiau Beicio Mynydd

I drafod alldaith beicio, cysylltwch a ni