Cyrsiau ar y Gweill

Cwrs Gwerin Iau - Tachwedd 30- Rhagfyr 2il £75

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, bydd y cwrs hwn sydd yn cael ei rhedeg ar y cyd rhwng TRAC ac Urdd Gobaith Cymru yn dychwelyd. Yn ystod y penwythnos fe fydd cyfle i fynychwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol a dawnsio traddodiadol yn ogystal a chymryd rhan yng ngweithgareddau cyffrous Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn.

Mae’r tiwtoriaid i gyd yn arbennigo mewn cyflwyno cerddoriaeth a dawnsio gwerin i blant o bob oed. Ar gyfer y gweithgaredd offerynnol, mi fyddai rywfaint o  gefndir offerynnol yn sicr o helpu gan y bydd y tiwtoriaid yn cyflwyno alawon gwerin  i’w dysgu o’r glust ond i rheiny sydd ddim yn offerynnwyr mi fydd digon o gyfle i ganu a chlocsio.

Mi fydd cyfle i gymryd rhan mewn canwio / cwrs rhaffau uchel / bowlio  a dringo yn ystod y penwythnos hefyd.

Gellir trefnu trafnidiaeth (am bris ychwanegol) os bydd digon o alw.

Ni fydd athrawon yn mynchu ond fe fydd staff Glan-llyn yn gofalu am y plant tra eu bod yn y Gwersyll

 

Cwrs Safon U/UG Cymraeg £116

Iaith Gyntaf Tachwedd 19-21, 2018
Ail - Iaith Tachwedd 21-23, 2018

Dyma gyfle blynyddol i fyfyrwyr sydd yn astudio Cymraeg Safon U/UG ddod i Lan-llyn am dridiau i gael gwledd o drafodaethau ar y meysydd a’r materion sy’n berthnasol i’w cyrsiau Cymraeg Safon U/UG. Unwaith eto, cewch gyfle i wrando ar rai o lenorion, beirdd, darlithwyr ac awduron mwyaf blaenllaw Cymru. .

Trefnir cwrs ar y cyd hefo Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor.

Tridiau o weithdai, darlithoedd, ymweliadau a pherfformiadau gan ddarlithwyr, beirdd, actorion, cerddorion, ac awduron!

 

I archebu /To book

Dros ffon/phone 01678541000 (yn ystod oriau gwaith/during office hours)

Ebostio/Email: glanllyn@urdd.org