Cwrs unigryw 5 diwrnod yn y brifddinas ar gyfer cerddorion a pherfformwyr ifanc!

Dyma gwrs newydd sbon yn y brifddinas yn cynnig profiadau gwerthfawr i bobl ifanc â diddordeb yn y byd creadigol o greu, cyfansoddi a pherfformio. Y nod yw cynnal wythnos o weithdai dan arweiniad medrus y talentog Branwen Haf, Osian Huw (neu Osian Candelas) a Lleucu Sion i greu a pharatoi ar gyfer perfformiad gorffenedig yng Nghanolfan y Mileniwm ar ddiwrnod olaf y cwrs.

 

Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd wedi ei leoli yn un o ardaloedd gorau’r brifddinas – Bae Caerdydd. Yn ogystal â'r gweithdai creadigol gallwch ddisgwyl taith cwch cyflym o amgylch y bae, ymweld â Chanolfan Mileniwm Cymru i wylio sioe, nosweithiau yn y sinema neu'n bowlio 10, a mwy! Does unman gwell i aros yn y ddinas!

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol.

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Diwrnod 1 Diwrnod cyrraedd, ymlacio, swper allan yn y bae a noson yn y sinema
Diwrnod 2 Bore o wibio o gwmpas y bae ar daith ar y cwch cyflym cyn prynhawn o weithdy creadigol dan arweiniad Branwen Haf. Gorffen y dydd gyda noson ymlaciol o fowlio 10!
Diwrnod 3 Dan arweiniad Osian Rhys (neu Osian Candelas) heddiw cyn noson unigryw gyda Mei Gwynedd yn ei weithdy ukulele
Diwrnod 4 Gweithdy creadigol gyda Lleucu Sion heddiw cyn gwylio sioe enwog Annie yng Nganolfan y Mileniwm!
Diwrnod 5 Perfformiad gorffenedig yng Nganolfan y Mileniwm yn dilyn popeth a ddysgwyd dros yr wythnos!

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurflen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Gwersyll Caerdydd yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

029 2063 5678 caerdydd@urdd.org