Hiraethu am yr haf?

Mynnwch 10% o ostyngiad oddi ar bris gwyliau haf i’ch teulu yn un o’n gwersylloedd drwy gadarnhau eich lle gyda ni erbyn 1 Ebrill 2018! Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Lan-llyn, Llangrannog neu Fae Caerdydd am lond trol o hwyl.

Gwersyll Caerdydd: Gwely a Brecwast yn y Bae

Awst 2018

Dim ond £125 am ystafell a brecwast i deulu ym Mae Caerdydd!

Cysylltwch gyda ni i archebu eich lle.

 

Gwersyll Glan-llyn: Gŵyl Anturdd Awst i’r Teulu

24–26 Awst 2018

Prisiau isod yn cynnwys llety, pedwar pryd o fwyd y dydd a holl weithgareddau dŵr a thir Glan-llyn, sy’n cynnwys canŵio, saethyddiaeth, cwrs rhaffau uchel, hwylio a llawer mwy!

Teulu o 4: £365 £328.50

Teulu o 6: £468 £421.20

Oedolion: £116 £104.40

Plant 9+: £92 £82.80

Plant 4-8: £72 £64.80

Cysylltwch gyda ni i archebu eich lle.

 

Gwersyll Llangrannog: Hwyl yr Haf

14–17 Awst 2018

Cewch weld pwy sydd gyflymaf ar y wal ddringo, cyfarfod ein ceffylau, mwynhau golygfeydd godidog, trip i’r traeth – heb anghofio’r hufen iâ! Prisiau isod yn cynnwys llety, gweithgareddau a pedwar pryd o fwyd y dydd.

Oedolion: £134 £117 am 2 noson / £191 £171.90 am 3 noson

Plant 8+: £113 £101.70 am 2 noson / £155 £139.50 am 3 noson

Plant 3-7: £84 £75.60 am 2 noson / £116 £104.40 am 3 noson

Plant o dan 3: Am ddim

Cysylltwch gyda ni i archebu eich lle.