Cysylltu â ni

Derbynfa

Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 140 E llangrannog@urdd.org

Lowri Jones

Cyfarwyddwr Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 144 E lowri@urdd.org

Bethan Roberts

Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwersyll
T 01239 652 140 E bethanroberts@urdd.org

Iestyn Evans

Rheolwr Gofal Cwsmer
T 01239 652 145 E iestyn@urdd.org

Dylan Jones

Cydlynydd Gweithgareddau ac Adnoddau
T 01239 652 146 E dylanjones@urdd.org

Rhiannon Flynn

Rheolwr Cegin y Gwersyll
T 01239 652 148 E rhiannon@urdd.org

Meurig Griffiths

Uwch Swyddog Cynnal a Chadw
T 01239 652 153 E llangrannog@urdd.org

Neris Wyn Morgans

Swyddog Gweinyddol
T 01239 652 140 E neris@urdd.org

Lynne Lewis

Cynorthwy-ydd Personol y Cyfarwyddwr
T 01239 652 143 E lynne@urdd.org

Gwydion ab Ifan

Rheolwr/Cydlynydd Cyrsiau
T 01239 652 147 E gwydion@urdd.org

Chris Welch

Rheolwr y Ganolfan Sgïo
T 01239 652 156 E chris@urdd.org

Canolfan Sgïo

Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 156 E chris@urdd.org

Meinir Sian James

Prif Gogyddes
T 01239 652 148 E meinirsian@urdd.org