Gwersylloedd Haf

Beth am ddod am wyliau i un o wersylloedd yr Urdd dros yr haf?

Gwersyll yr Urdd Llangrannog

llun_llangrannog.jpg

Cwrs JOIO

Gwersyll Haf i blant a nod yr wythnos yw JOIO – JOIO rhaglen lawn o weithgareddau ddydd a nos! JOIO profiadau newydd ac yn bennaf oll JOIO cwmni ffrindiau newydd a hynny mewn awyrgylch Gymreig!

Addas ar gyfer plant 8 - 12 oed. 

Dyddiad 2018: 21-25 o Orffennaf

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn


llun_glan-llyn.jpg

Mae Glan-llyn ar lan llyn Tegid ac yn cynnig gweithgareddau awyr agored megis canwio, adeiladu rafft, hwylio, dringo, cwrs rhaffau uchel a llawer mwy.

Dros yr haf, byddwn yn cynnig y cyrisau canlynol:-

 

Anturdd Cynradd 1 (Bl 3 - 6) Gorffennaf 21 - 23, £89

Anturdd Cynradd 2 (Bl 3 - 6) Awst 15 - 17, £89

Anturdd 1 (Bl 7 - 9) Gorffennaf 21 - 24, £109

Anturdd 2 (Bl 7 - 9) Awst 15 - 18, £109

Anturdd i'r Eithaf (Bl 10 - 13) Gorffennaf 21 - 24, £109

Anturdd i'r Eithaf (Bl 10 - 13) Awst 15 - 18, £109

 

 

Gwersyll yr Urdd Caerdydd


llun_caerdydd.jpg

Bydd cyrsiau haf Gwersyll Caerdydd yn cael eu cadarnhau cyn bo hir.