Cyrsiau

Darparir cyrsiau preswyl i grwpiau hyd at 450 gyda gweithgareddau pwrpasol er mwyn ateb gofynion eich grŵp! Rydym yn manteisio yn llawn ar ein hamgylchedd a’n hanes diwylliannol i greu ystod eang o gyrsiau. Cynigir adnoddau addysgol amrywiol o Ganolfan Addysg a Threftadaeth i gyrsiau cynaliadwyedd. Gellir hefyd trefnu siaradwyr gwadd a thripiau i fannau lleol o ddiddordeb.

Lawrlwythwch ein Datganiad Cwricwlwm Cysylltwch i drafod trefnu cwrs

Chwilio

Llwytho Mwy