Ail Iaith

Nod y cwrs yw i ddatblygu hyder unigolion wrth trin a thrafod yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Gymreig. Yn ystod y cwrs mi fydd disgyblion yn cael gwerthfawrogi’r iaith ar ei orau fel iaith fyw, mewn awyrgylch naturiol a hwyliog. Dyma ddysgu trwy weithgaredd ar ei orau.

Nol