Gwersyll Chwaraeon Llangrannog 2018

Cwrs chwaraeon heb ei ail gyda chyfle i ddysgu sgiliau rygbi gyda hyfforddwyr profiadol rygbi a sgiliau pêl-droed mewn cydweithrediad â’r Elyrch a'r Sgarlets. Bydd hefyd cyfle i fwynhau nifer o weithgareddau’r Gwersyll.

Chwilio am rywbeth i wneud yn ystod Hanner Tymor Chwefror?

8 – 12 oed?

Beth am Gwrs Chwaraeon yr Urdd, yr Elyrch a'r Sgarlets yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog?


2 ddyddiad ar gael gan fod dyddiad Hanner Tymor y Gogledd a'r De yn wahanol eleni: 

Siroedd y Gogledd: 13 – 15 Chwefror 2018

Siroedd y De: 20 – 22 Chwefror 2018

Cyfle gwych i ddatblygu sgiliau pêl-droed a rygbi o dan ofal hyfforddwyr cymunedol profiadol Clwb Pêl-droed Abertawe a Chlwb Rygbi’r Sgarlets. Bydd pob plentyn hefyd yn derbyn nwyddau oddi wrth y ddau glwb! 

 Yn ystod gweddill yr amser bydd cyfle i chi fwynhau gweithgareddau’r Gwersyll gan gynnwys y ganolfan ddringo, sgïo, beiciau modur a mwy!

Darperir llety o safon uchel a hyd at bedwar pryd o fwyd y dydd, gellir darparu bwydlen ar gyfer pob angen dietegol.

 Bydd y cwrs yn rhedeg o amser cinio ar y Dydd Mawrth hyd at amser cinio ar y Dydd Iau am bris o £115. Trefnir bws i gasglu a dychwelyd plant o fannau penodol ar draws Cymru (yn ddibynnol ar niferoedd) am uchafswm o £20 y ddwy ffordd.

 DIDDORDEB? Gallwch wneud cais fel grŵp o ffrindiau, drwy eich cangen Urdd leol neu fel unigolyn gan ddychwelyd y ffurflen i Wersyll Llangrannog. Gofynnir am ernes o 25% o’r tâl gwersyll (£37.50) a’r tâl bws yn llawn gyda’r cais. Ni ad-dalir y blaendal hwn oni bai mewn achosion arbennig ble cyflwynir tystysgrif meddygol mewn achos o salwch.  

 

Nol