Gwyliau Teulu 2017

Y gwyliau teulu perffaith! Cyfle i chi a'ch teulu ymlacio a mwynhau'r holl weithgareddau sydd gan y Gwersyll i'w cynnig, ynghyd a phedwar pryd blasus y dydd, a dim golchi llestri!

Gweithgareddau_Teuluol.png

Hwyl yr Haf (14-18 Awst 2017)

Cyrraedd, dadbacio, ymlacio yn barod am wythnos gyda’r teulu – cewch weld pwy sydd gyflymaf ar y wal ddringo, cyfarfod ein ceffylau, mwynhau golygfeydd godidog, trip i’r traeth – heb anghofio’r hufen iâ!


Penwythnos Calan (30 Rhagfyr -01 Ionawr 2018)

Dathlwch y flwyddyn newydd yng nghwmni eich teulu a ffrindiau, mwynhewch y gweithgareddau a’r
wledd noson calan!

 

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau teulu Gwersyll Llangrannog ffoniwch 01239 652 140 neu llangrannog@urdd.org

Nol