JOIO Haf 2018

Gwersyll Haf i blant a nod yr wythnos yw JOIO – JOIO rhaglen lawn o weithgareddau ddydd a nos! JOIO profiadau newydd ac yn bennaf oll JOIO cwmni ffrindiau newydd a hynny mewn awyrgylch Gymreig!

21 - 25 Gorffennaf 2018

 Gwersyll_Haf.png

Fyddai eich plentyn yn mwynhau gwyliau gyda’i ffrindiau? Beth am wersyll haf JOIO? Caiff ei gynnal eleni o’r 21 - 25 Gorffennaf, 2018.

Yn ystod yr wythnos bydd cyfle iddynt fwynhau holl weithgareddau’r Gwersyll, drwy raglen wedi’i paratoi er ei cyfer. Mwynhau pedwar pryd o fwyd y dydd (gyda darpariaeth ar gyfer unrhyw anghenion dietegol) ynghyd ac ystafelloedd cysgu braf i bawb.  

£159 yw’r pris sydd yn cynnwys yr holl weithgareddau, llety a bwyd.

Rydym yn derbyn ceisiadau gan unigolion neu gan grŵp o ffrindiau, cysylltwch gyda ni i gael manylion llawn. Mae’r gwersyll haf yn addas ar gyfer rhai 8-12 oed.

Rhif ffon: 01239 652140 / Ebost: llangrannog@urdd.org                 

 Llety_a_bwyd.png

Nol