2020

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ymweld â Sir Ddinbych yn 2020.

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus llwyddiannus nos Fercher 14 Mehefin yn Neuadd y Dre, Dinbych i drafod gwahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Sir Ddinbych yn 2020. Pasiwyd y cynnig yn unfrydol, ac erbyn hyn gellir dweud mai lleoliad y Maes yw Fferm Kilford ger tref Dinbych.

Noddi cystadleuaeth yr Eisteddfod - cyrfannu at dlws