2021

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2021 yn cael ei chynnal yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2021 yn cael ei chynnal yn Sir Gaerfyrddin. Mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2018, cafwyd cefnogaeth unfrydol y cyfarfod i wahodd yr Eisteddfod nôl i’r sir. 

Dyma fydd wythfed ymweliad Eisteddfod yr Urdd i Sir Gaerfyrddin. Yr ymweliad cyntaf oedd yn nhre Caerfyrddin yn 1935 a’r ymweliadau mwyaf diweddar oedd Eisteddfod Sir Gâr yn 2007 ac Eisteddfod Cwm Gwendraeth 1989.

Nid oes cyhoeddiad eto o safbwynt union leoliad y Maes. Mae’r broses o drafod gyda thirfeddiannwyr amrywiol yn parhau ac fe fydd cyhoeddiad pan fydd yr holl wybodaeth wedi’u cadarnhau. 

Y cam nesaf yw sefydlu pwyllgorau amrywiol er mwyn dechrau ar y gwaith o ddewis testunau ar gyfer yr Eisteddfod. Cynhelir y cyfarfodydd cychwynnol ar yr un noson sef nos Iau, 20 Medi 2018 am 18:30 a 19:30 yn Ysgol Bro Dinefwr, Llandeilo.

Am 18:30 cynhelir cyfarfodydd y pwyllgorau canlynol:

Theatr

Cerddoriaeth

Dawns

Dysgwyr

Llenyddiaeth

ac am 19:30 cynhelir cyfarfodydd y pwyllgorau canlynol:

Celf Dylunio a Thechnoleg

Cerdd Dant

Llefaru

Ieuenctid

Cyllid

Mae croeso cynnes i bawb fynychu’r cyfarfodydd uchod. Bydd pwyllgorau eraill (e.e. Stiwardio/Carafanau, Gwyddoniaeth) yn cael eu sefydlu maes o law. Os ydych eisiau gwirfoddoli a chefnogi’r Eisteddfod, llenwch y ffurflen yn y blwch glas ar y dde.

Mae’r Eisteddfod yn chwilio am roddwyr i brif wobrau’r Eisteddfod – y Gadair, y Goron, medalau Drama, Dysgwyr, Cyfansoddi a Chelf Dylunio a Thechnoleg. Mae modd hefyd rhoi tlysau i gystadlaethau unigol yr Eisteddfod. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â nesta@urdd.org   

Dyddiadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Gaerfyrddin yw Mai 31-5 Mehefin 2021.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag eisteddfod@urdd.org