Tendrau

Bydd unrhyw wybodaeth ynglŷn â chyfleoedd tendro i gwmnïau ar gyfer cytundebau'r Maes yn ymddangos isod.

Ymholiadau 0345 257 1613

Tendr Cyfieithu

Mae manylion tendr ar gyfer cyfieithu ar y pryd yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd 2017 ar gael yn y ddolen oren ar y dde.
Dyddiadu cau: 12pm, 24 Chwefror 17