Rhestr Testunau 2017 / Newidiadau

Mae dros 400 o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd o ganu, llefaru, dawnsio, celf, dylunio a thechnoleg i goginio! Isod gallwch weld y Rhestr Testunau cyflawn, a newidiadau neu ganllawiau ychwanegol i rai cystadlaethau.

Ymholiadau 0345 257 1613

Amserlen llwyfan a rhagbrofion Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017

Trwy wasgu'r botwm gwyrdd isod, gallwch weld amserlen fras sy'n nodi pa gystadlaethau a gynhelir ar ba ddiwrnodau yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd a'r botwm pinc yn dangos amserlen y rhagbrofion.

Amserlen rhagbrofion y genedlaethol 2017 Amserlen y Cystadlu ar Faes yr Eisteddfod

O'r Newydd:
Newidiadau neu Ganllawiau

Ceir manylion am newididadau/canllawiau arbennig i gystadleuaeth 183, 189, cyfarwyddiadau adran y dysgwyr, 343 a 346 trwy wasgu'r botwm glas isod.

208. Côr SATB Bl 13 ac iau (20-40 mewn nifer)
Gweddi’r Arglwydd gan Eric Jones - gweler y botwm glas isod am ganllawiau ar gyfer cordiau barrau 36-39.

217. 'Cân Crwtyn y Gwartheg'
Cyfarwyddiadau ar sut i ganu pennill 2+3 - gweler y botwm glas isod.

Newidiadau / Canllawiau Gweddi'r Arglwydd Cân Crwtyn y Gwartheg

Rhestr Testunau

Gellir archebu Rhestr Testunau'r Eisteddfod (£6 a chludiant) drwy ffonio rhif ffôn cyffredinol Eisteddfod yr Urdd: 0345 257 1613.
Gellir llwytho copi o'r Rhestr Testunau trwy wasgu'r botwm melyn isod.

Rhestr Testunau

Amserlen Cofrestru i Gystadlu

Mae gan bob Rhanbarth o’r Urdd ddyddiad cau penodol i gystadlu yn yr Eisteddfod, yna cyfnod o 72 awr i wirio’r holl wybodaeth gyda chyfle i newid ac addasu yn ôl yr angen. Mae cymorth ar gael yn ystod y cyfnod hwn os oes unrhyw ymholiadau. Ar ôl y cyfnod gwirio, bydd y system yn cau. Gellir gweld dyddiad cau pob rhanbarth trwy wasgu'r botwm oren isod.  

Yn flynyddol, rydym yn derbyn ambell gais hwyr ar ôl y dyddiad cau a’r cyfnod gwirio. Nid oes modd ychwanegu cystadleuwyr hwyr oni bai y telir ffi weinyddol o £25:00 ar gyfer pob cystadleuaeth. Nid oes gwahaniaeth pa fath o gystadleuaeth, boed yn unawd neu’n gôr. Mae’r ffi ar sail y gystadleuaeth ac nid nifer y cystadleuwyr. Er enghraifft:

Cystadleuaeth

Cyfanswm Ffi

Unawd, e.e. Unawd Llefaru Bl.5-6

£25:00

Un Deuawd, e.e. Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau

£25:00

Un Parti, e.e. Parti Cerdd Dant  Bl.7-9

£25:00

Un Grŵp, e.e. Dawns Stepio Grŵp dan 25 oed

£25:00

Un Côr, e.e. Côr Bl.9 ac iau

£25:00

Ar ôl derbyn y taliad bydd yr unawd, parti, côr, ayb, yn cael eu cofrestru.

Y drefn
Os ydych eisiau cofrestru cystadleuydd/cystadleuwyr yn hwyr ar ôl y cyfnod gwirio, ebostiwch eich cais at: eisteddfodgweinyddol@urdd.org