Rhestr Testunau 2018 / Newidiadau

Mae dros 400 o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd o ganu, llefaru, dawnsio, celf, dylunio a thechnoleg i goginio! Isod gallwch weld y Rhestr Testunau cyflawn, a newidiadau neu ganllawiau ychwanegol i rai cystadlaethau.

Ymholiadau 0345 257 1613

Amserlen Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018

Trwy wasgu'r botwm gwyrdd isod, gallwch weld amserlen fras sy'n nodi pa gystadlaethau a gynhelir ar ba ddiwrnodau yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd.

Amserlen y Cystadlu ar Faes yr Eisteddfod

Rhestr Testunau

Gellir archebu Rhestr Testunau'r Eisteddfod (£6 a chludiant) drwy ffonio rhif ffôn cyffredinol Eisteddfod yr Urdd: 0345 257 1613.
Gellir llwytho copi o'r Rhestr Testunau trwy wasgu'r botwm melyn isod.

Rhestr Testunau

Amserlen Cofrestru i Gystadlu

Mae gan bob Rhanbarth o’r Urdd ddyddiad cau penodol i gystadlu yn yr Eisteddfod, yna cyfnod o 72 awr i wirio’r holl wybodaeth gyda chyfle i newid ac addasu yn ôl yr angen. Mae cymorth ar gael yn ystod y cyfnod hwn os oes unrhyw ymholiadau. Ar ôl y cyfnod gwirio, bydd y system yn cau.

Bydd dyddiad cau pob rhanbarth yn ymddangos yma'n fuan.  

Yn flynyddol, rydym yn derbyn ambell gais hwyr ar ôl y dyddiad cau a’r cyfnod gwirio. Nid oes modd ychwanegu cystadleuwyr hwyr oni bai y telir ffi weinyddol o £25:00 ar gyfer pob cystadleuaeth. Nid oes gwahaniaeth pa fath o gystadleuaeth, boed yn unawd neu’n gôr. Mae’r ffi ar sail y gystadleuaeth ac nid nifer y cystadleuwyr. Er enghraifft:

Cystadleuaeth

Cyfanswm Ffi

Unawd, e.e. Unawd Llefaru Bl.5-6

£25:00

Un Deuawd, e.e. Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau

£25:00

Un Parti, e.e. Parti Cerdd Dant  Bl.7-9

£25:00

Un Grŵp, e.e. Dawns Stepio Grŵp dan 25 oed

£25:00

Un Côr, e.e. Côr Bl.9 ac iau

£25:00

Ar ôl derbyn y taliad bydd yr unawd, parti, côr, ayb, yn cael eu cofrestru.

Y drefn
Os ydych eisiau cofrestru cystadleuydd/cystadleuwyr yn hwyr ar ôl y cyfnod gwirio, ebostiwch eich cais at: eisteddfodgweinyddol@urdd.org