Rhestr Testunau 2019 / Newidiadau

Mae dros 400 o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd o ganu, llefaru, dawnsio, celf, dylunio a thechnoleg i goginio! Isod gallwch weld y Rhestr Testunau cyflawn, a newidiadau neu ganllawiau ychwanegol i rai cystadlaethau.

Ymholiadau 0345 257 1613 14. A Gaf Fi Sefyll Fory? (Eric Jones) 34. Cyfarwyddiadau Hiraeth yr Hwyrnos (Alwyn Humphreys)

Rhestr Testunau

Gellir llwytho copi o'r Rhestr Testunau trwy wasgu'r botwm melyn isod.

Rhestr Testunau