Archebu Darnau

Archebu Darnau

Dylech brynu eich copïau o ddarnau yr Eisteddfod drwy eich llyfrwerthwr lleol neu gan Siop Eifionydd, Porthmadog drwy ffonio 01766 512795.

Mae ambell gopi ar gael trwy wefan Curiad - cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Copi Parti Bechgyn Bl.7-9 a Chôr SATB Bl.13 ac iau ar gael drwy wefan CanSing - cliciwch yma

Mae ambell gopi ar gael trwy Adran yr Eisteddfod yng Nglan-llyn ac fe nodir hyn wrth ymyl y gystadleuaeth yn y Rhestr Testunau. Yn achlysurol mae copïau yn mynd allan o brint. Ar ôl sicrhau nad yw’r copïau ar gael, cysylltwch â Swyddfa Glan-llyn ar 01678 541014.

I archebu copiau drwy Adran yr Eisteddfod cliciwch y linc isod.

Ffurflen archebu darnau

Traciau Ymarfer Dawnsio Gwerin

Cliciwch YMA i glywed traciau ymarfer dawnsio gwerin Eisteddfod yr Urdd 2018.