Byw tu allan i Gymru?

Os ydych chi’n byw tu allan i Gymru ac yn hoff o gystadlu, mae Eisteddfod ranbarthol yn cael ei chynnal yn Llundain bob blwyddyn.

canlyniadau eisteddfod tu allan i gymru

Eisteddfod Tu Allan i Gymru

Diolch i bawb fu'n cystadlu a chefnogi Eisteddfod yr Urdd Tu Allan i Gymru ar ddydd Sadwrn 10 Mawrth yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain

 

Os hoffech ragor o fanylion am yr Eisteddfod, mae croeso i chi gysylltu gyda Steffan Prys: 01678 541 015 neu steffanprys@urdd.org

Mae'r cystadlaethau yn agored i unrhyw aelod o'r Urdd a anwyd yng Nghymru, y ganwyd un o'i rhieni yng Nghymru, unrhyw berson sy'n byw yng Nghymru yn union cyn yr Ŵyl neu unrhyw berson sy'n siarad neu'n ysgrifennu Cymraeg.

Mae Pwyllgor rhanbarth hefyd wedi ei sefydlu yn Llundain i ymgymryd â’r gwaith o drefnu'r Eisteddfod i gystadleuwyr sy’n byw tu allan i Gymru. Os hoffech fod yn rhan ohono, cysylltwch gyda Steffan ar y manylion uchod.

Dilynwch ni ar Twitter @EisteddfodTAG