Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (3)
Position: 1
Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Mirain Davies Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (4)
Position: 1
Lliwen Davies Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Gwenno Maycock Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Sophia Williams Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (5)
Position: 1
Cerys Silvestri-Jones Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Brooke Cavan Ysgol Gynradd Rhisga / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Tomos Tudor Ysgol Gynradd Cylch y Garn / Rh. Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (6)
Position: 1
Aysha Williams Dean Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ifor Stanley Christie Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Megan Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol) (7)
Position: 1
Cari Pritchard Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Môn
Image
Position: 2
Cari Rowlands Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Miriam James Ysgol Gynradd Pum Heol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol) (8)
Position: 1
Gwenno Maycock Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Tirion Redgrift Ysgol Gynradd Y Clogau / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Sophia Williams Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol) (9)
Position: 1
Gwenllian Jones Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Daisy Yiangou Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Osian Humphreys Ysgol Gynradd Llangelynnin / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol) (10)
Position: 1
Elan Haf Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elinor Griffiths Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (11)
Position: 1
Grŵp Caron Sion Evans Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Maria Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Gethin, Mary, Yvonne a Calan Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (12)
Position: 1
Hayden a Llyr Ysgol Gynradd Cylch y Garn / Rh. Môn
Image
Position: 2
Pierra, Seren,Miriam a Johnny Ysgol Gymraeg Bronllwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Grŵp Hannah Wearing a Mali Loader Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (13)
Position: 1
Betsi, Grace, Emily, Ffion a Lowri Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Grŵp Haf Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Jazmine a Shayla Ysgol Gynradd Llansadwrn / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol) (14)
Position: 1
Ioan Price Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cynan Pritchard Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Jack Gleeson Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol) (15)
Position: 1
Oliver Astley Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Osian Johnson Ysgol Gynradd Castellau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Benjamin Davies Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol) (16)
Position: 1
Menna Kingdon Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Guto Evans Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lili Graydon Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (17)
Position: 1
Grŵp Lily Ellis Ysgol Babanod Ardwyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grŵp Magi Ysgol Gynradd Nefyn / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Aaron, Robert, Jac a Ciaran Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (18)
Position: 1
Grŵp Katie Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Felinfach Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Casi a Nel Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (19)
Position: 1
Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Ella Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Francesca Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grr_p) (20)
Position: 1
Miriam, Anna, Fflur ac Elin Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grŵp Owain Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Sali Gelling Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (21)
Position: 1
Non Aled Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ffion Dowdall Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Nathaniel Webb Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (22)
Position: 1
Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Deio Llwyd Edwards Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Ellis Harris Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (23)
Position: 1
Ffion Evans Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Lea Morus Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (24)
Position: 1
Isabell Price Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Elizabeth Melluish Ysgol Gymunedol Aberdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (25)
Position: 1
Eve, Alana, Hollie, Elaine a Lily Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Summer Davies Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Catrin Adran Henblas / Rh. Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (26)
Position: 1
Grŵp Awen Adran Aberdaron/Rhiw / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Lisa Page Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Brandon Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (27)
Position: 1
Grŵp Llio Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Bethan Breeze Ysgol Gynradd Cegidfa / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Lily, Dafydd, Gruffydd a Nathan Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7,8 a 9 (Gwaith Grŵp) (28)
Position: 1
Grŵp Grace Ysgol Uwchradd Maelor / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Grŵp Thomas Ysgol Lewis Pengam / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Rhianna Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A.(C) (29)
Position: 1
Ana Hart Adran Tudwal / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Scott Morgan Ysgol Gynradd Ffairfach / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C) (30)
Position: 1
Jack Edwards Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jack Bourne Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Garmon Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.A.(C) Grŵp (31)
Position: 1
Grŵp Henry Evans Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A.A.(C) Grŵp (32)
Position: 1
Grŵp Ella Ysgol Gynradd Tanygrisiau / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Billy Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Beca a Spencer Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) (33)
Position: 1
Madi Potter Ysgol Gynradd Llanwenog / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (C) (34)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Mabon Tinney Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Sofia Earles Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) Grŵp (35)
Position: 1
Grŵp Iestyn, Jac a Brychan Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Grŵp Rhys ac Ethan Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (C) Grŵp (36)
Position: 1
Grŵp Daniel a Nathan Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Jago,Alex,Patrick,Clio, William a Garin Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (37)
Position: 1
Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Jake Barrett Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) (38)
Position: 1
Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Joshua Jones Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (39)
Position: 1
Gwion Lewis Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Sion Roberts Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Seren Hughson Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) (40)
Position: 1
Charlie Bligh Ysgol Gynradd Aberporth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gwynhelek Lloyd Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grŵp (42)
Position: 1
Mathew, Jade, Declan a Nathan Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Kiki Morgan-Trewin a Noel Edwards Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Tianna Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (D) (44)
Position: 1
Jack Scott Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A.(D) Grŵp (45)
Position: 1
Grŵp Rhun Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grŵp (46)
Position: 1
Grŵp Adam Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C) (47)
Position: 1
Jodie Sainty Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Kym Webb Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) (48)
Position: 1
Callum Haines Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Kimberley Hughes Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lewis Fox Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp (49)
Position: 1
Grŵp Carys a Rhys Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Laura a Katie Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Rhodri a Dylan Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) (50)
Position: 1
Catrin Burrows Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Nicholas Richards Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C) (51)
Position: 1
Andrew Weaver Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Bailey Dowling Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (52)
Position: 1
Grŵp Cornerstone Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C) (53)
Position: 1
Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Tomos Ebo Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grŵp (54)
Position: 1
Kym Webb a Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Alun ac Aaron Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Grŵp Thomas Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C) (55)
Position: 1
Joe Andrew Coleg Plas Dwbl / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Sam Dolphin Coleg Plas Dwbl / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ffion Maskery Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (56)
Position: 1
Myfyrwyr Ty Weston Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Joe, Sam, Rebecca a Ben Coleg Plas Dwbl / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grŵp Osian Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) (57)
Position: 1
Tom Knott Jones Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
John Jones Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (58)
Position: 1
Millie Morris Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Lucy Lewis Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (59)
Position: 1
Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Daniel Evans Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (60)
Position: 1
Grŵp Huw Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (61)
Position: 1
Grŵp John Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp 1 Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grŵp Jac Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D) (62)
Position: 1
Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Evan Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Alexandra Danks Kemish Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) (63)
Position: 1
John Bugby Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Nicola Franklin Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Llinos Parry Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) (64)
Position: 1
Jamie Reardon Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Michael Findlay Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Alexandra Danks Kemish Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (65)
Position: 1
Grŵp Iolo Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Samantha Marshall a Sonny Simoncini Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Grŵp Rhys a Daniel Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (66)
Position: 1
Grŵp Llinos Parry Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Elin Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Josh Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (67)
Position: 1
Meghan Johnson Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Aron Hedd Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Jac Davies Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed / Rh. Gwent
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (68)
Position: 1
Anest Bryn Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Garmon Edwards Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Gwen Davies Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (69)
Position: 1
Livvy-Mai Owens Ysgol Gymraeg Ffwrnes / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Kelly Davies Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Argraffu Bl. 7, 8 a 9 (70)
Position: 1
Megan Jones Evans Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Lleucu Bryn Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Gwyn Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (71)
Position: 1
Ella Riley Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Gwenllian Closs-Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Macsen Owain-Koffi Ysgol Gynradd Llangelynnin / Rh. Conwy
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (72)
Position: 1
Cadi Roberts Ysgol Gynradd Llanddoged / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Menna Roberts Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Caitlin Thomas Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (73)
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Lili Haf Ray Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Chelsea Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9 (74)
Position: 1
Mali Edwards Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Sioned Bronwen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Amelia Paige Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau (75)
Position: 1
Jasmine Cox Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Ifan Llwyd Thomas Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Jamie Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9 (76)
Position: 1
Owain Llyr Carbis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Image
Position: 3
Dyfan Lloyd Owen Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp) (77)
Position: 1
Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ysgol Gynradd Penboyr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp) (78)
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Moli Jones ac Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Creu Ap Bl.10 a dan 19 oed (80)
Position: 1
Tim Brown Rees Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Kearan Hughes Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Rhys Neville Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Creu Ap dan 25 oed ag eithrio disgyblion ysgol (81)
Position: 1
Jack Felice Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Harrison Macintosh Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Amber Lygard Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (83)
Position: 1
Gerallt Jones Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Iwan Dafydd Moores Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Mathew Evans Ysgol Gynradd Llandudoch / Rh. Penfro
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (84)
Position: 1
Esyllt Williams Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Anna Parry-Williams Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Osian Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (85)
Position: 1
Evan Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Rhys Padfield Ysgol Gymraeg Bro Helyg / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Agnes Rees-Lever Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (86)
Position: 1
Jago Gaiger Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cai Jones Ysgol Gynradd Llangaffo / Rh. Môn
Image
Position: 3
Maia Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (87)
Position: 1
Elin Fflur Lloyd Davies Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Tomos Ayscough Ysgol Gynradd Ffairfach / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Seren Williams Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau (88)
Position: 1
Tom, Dion, Charlie a Daniel Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Lewis Ysgol Gynradd Bro Cynfal / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Morgan Evans Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4 (89)
Position: 1
Jorge, Steffan, Ben a Ffion Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Carwyn Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Dewi, Ffion, Morgan a Gwenna Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6 (90)
Position: 1
Grŵp Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Megan, Sophie ag Abigail Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ifan, Cerys, Domi ac Alonwy Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Mwgwd neu Byped Bl 7,8 a 9 (91)
Position: 1
Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Esyllt Williams Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Cadi Haf Rhys Binney Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (92)
Position: 1
Ffion Edwards Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Rhys Quin Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Lucy Stubbs Ysgol Gynradd Y Llys / Rh. Dinbych
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (93)
Position: 1
Eleri Huxtable Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Alice Whitley Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Scott McArthur Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (94)
Position: 1
Erin Elias Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Alex Musgrave Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Madison Morgan Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9 (95)
Position: 1
Cynan Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Keely Powell Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Elliw Mair Jones Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (96)
Position: 1
Mabon Rhys Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Sorrel Williams Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Jack Wigglesworth Ysgol Gynradd Gwernant / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (97)
Position: 1
Ffion Biggs Ysgol Gynradd Castellau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Elliw Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Georgia Williams Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (98)
Position: 1
Gwenno Lightfoot Ysgol Gynradd Pentrecelyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Elin Fflur Lloyd Davies Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Huw Iorwerth Evans Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (99)
Position: 1
Owain Llyr Williams Adran Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Mabli Yeoman Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Elin Badger Watts Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp) (100)
Position: 1
Iwan, Tomos, Dafi a Mari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grŵp Charlie Evans Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Ffion Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp) (101)
Position: 1
Marged, Nia a Carys Adran Maenclochog / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Caitlin, Mia, Gwennan, Olivia, Ffion, Milly, Honey Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Bro Lleu Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp) (102)
Position: 1
Grŵp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Ruby Adran Corris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Heledd Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (103)
Position: 1
Elin Mai Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Ella Waters Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (104)
Position: 1
Molly Ralphs Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Eleanor Ingham Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Caitlin Childes Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (105)
Position: 1
Mali Jones Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ned Williams Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (106)
Position: 1
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Siwan George Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau (107)
Position: 1
Joni Burgess Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Ela-Gwennon Jones Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Image
Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 (108)
Position: 1
Cari Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Bethan Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Bethan Seton Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 (109)
Position: 1
Alis Clwyd Davies Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Annest Elen Morgan Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lea Edwards Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Môn
Image
Gwau/Crosio Bl. 7, 8 a 9 (110)
Position: 1
Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Cerys Davies Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (111)
Position: 1
Megan Simpson Ysgol Gymraeg Penalltau / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ryan Jones Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (112)
Position: 1
Alaw Medi Morgan Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elan Hughes Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (113)
Position: 1
Erin Medi Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Marged Elen Jones Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (114)
Position: 1
Ffion Davies Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ffion Campbell Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (115)
Position: 1
Elliw, Elain, Clementine a Steffan Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Bronwyn, Mared, Leusa a Georgia Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (116)
Position: 1
Grŵp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Cian, James, Jodie ac Anna Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Dylan a Tom Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (117)
Position: 1
Grŵp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Aron Cynfal Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Mabon Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grŵp) (118)
Position: 1
Grŵp Llio Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Moli ac Elsi Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9 (119)
Position: 1
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Cerys Fflyr Sharp Aelwyd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (120)
Position: 1
Honeysuckle Dudley Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Lili Graydon Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Nia Glyn Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (121)
Position: 1
Ela Rees Ysgol Gynradd Cwrtnewydd / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Gwion Vernau Ysgol Gynradd Nefyn / Rh. Eryri
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (122)
Position: 1
Morgan Llywelyn Adran Ganllwyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jasmine Cox Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (123)
Position: 1
Nia Bateman Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Dafydd Powell Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Harvey Barrett Ysgol Gynradd Gwernant / Rh. Dinbych
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (124)
Position: 1
Catrin Fflur Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ffion Lewis Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (125)
Position: 1
Macey Christopher Ysgol Gynradd Bryn Tabor / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Siwan Llwyd Jones Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Aubrey Bryce - Long Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (126)
Position: 1
Lewys Price Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Thomas Davies-Cren Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Gruffydd Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (127)
Position: 1
Maddie Davies Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Stella Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Glain Llwyd Davies Ysgol Gynradd Talybont / Rh. Ceredigion
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (128)
Position: 1
Mali Bleddyn Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Guto Huws Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Sali Gelling Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (129)
Position: 1
Evan Roberts Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Anna Delve Ysgol Gynradd Nant Talwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Martha Price Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (130)
Position: 1
Harry Sayce Ysgol Gynradd Hafren / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ella Rachel Davies Ysgol Gynradd Llandudoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (131)
Position: 1
Non Jones Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Kira Jones Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (132)
Position: 1
Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Image
Position: 2
Sophie Jones Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Guto Huws Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (133)
Position: 1
Cian McKenna Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Brochan Evans Ysgol Gynradd Nant Talwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Llyr Rees-Harries Ysgol Gynradd Solfach / Rh. Penfro
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (134)
Position: 1
Mai Davies Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Harry Sayce Ysgol Gynradd Hafren / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ioan Eldridge Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (135)
Position: 1
Mabli Jones Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Beca Evans Lugg Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Jac Willis Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (136)
Position: 1
Eleanor Hamer Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Guto Huws Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Bryn Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Ffilm neu animeiddiad - Cynradd (137)
Position: 1
Efrog Bristow Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Afan Arthur Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Fflur Griffiths Adran Maenclochog / Rh. Penfro
Image
Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd (138)
Position: 1
Osian Hedd Pearson Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (139)
Position: 1
Taliesin Lewis Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Lydia Grace Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Môn
Image
Position: 3
Morgan Huw Lloyd Jones Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (140)
Position: 1
Ffion Haf Howells Ysgol Gynradd Bancyfelin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Hanna Eluned Llwyd Tudor Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Mari Roberts Ysgol Gynradd Bodffordd / Rh. Môn
Image
Gemwaith Bl. 5 a 6 (141)
Position: 1
Nanw Maelor Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Sali Rees Hughes Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Brady McCann Ysgol Gynradd Pengam / Rh. Gwent
Image
Gemwaith Bl. 7, 8 a 9 (142)
Position: 1
Elan Rowlands Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Emily Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Llio Roberts Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (143)
Position: 1
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Evan Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (144)
Position: 1
Molly Hagan Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 2
Madi Wyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (145)
Position: 1
Sian Fflur Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Leah Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Sion Pyrs Owen Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9 (146)
Position: 1
Elliw Mair Jones Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Megan Vest Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grŵp (147)
Position: 1
Grŵp Jenson Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Bl 2 Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grŵp (148)
Position: 1
Grŵp Borth-y-Gest Ysgol Gynradd Borth-y-Gest / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Bridgette Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Mair a Jamie Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grŵp (149)
Position: 1
Osian Hedd James / Thomas Morgan Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Borth-y-Gest Ysgol Gynradd Borth-y-Gest / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Steven Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grŵp (150)
Position: 1
Grŵp Mari Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Evan, Liam a Max Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Grŵp Evelyn Ysgol Gynradd Cwm Glas / Rh. Gwent
Image
Creu Artefact Bl 3 a 4 (Unigol) (151)
Position: 1
Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Poppy Struthers Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Artefact Bl 3 a 4 (Grŵp) (152)
Position: 1
Grŵp Harri Jones Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Imogen Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Maia a Jamie Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Creu Artefact Bl 5 a 6 (Unigol) (153)
Position: 1
Bobi Jones Ysgol Gynradd Eglwys Bach / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Aaron Hedger Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Erin Pennant Jones Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Artefact Bl 5 a 6 (Grŵp) (154)
Position: 1
Grŵp Mabli Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Grŵp Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Tomos Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9 (155)
Position: 1
Mari Ifan Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Beca Elin James Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Carys Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 (156)
Position: 1
Ieuan Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Rebecca James Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Jack Harvey Ysgol Lewis Pengam / Rh. Gwent
Image
Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed (157)
Position: 1
Morgan Metcalfe Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Lois Wynne Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Celyn James Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact dan 25 oed (158)
Position: 1
Bethan Dowding Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Lois Wynne Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Robert Goodman Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
CAD Bl. 12 a dan 19 oed (161)
Position: 1
Oliver Phillips Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 7-9 (162)
Position: 1
Nia Rees Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Owain Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 10 ac 11 (163)
Position: 1
Hanna James Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ceris Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed (164)
Position: 1
Kate Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Oliver Phillips Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Celf dan 19 oed (165)
Position: 1
Tomos Sparnon Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Sara Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Alice Samuel Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed (166)
Position: 1
Georgie Leeke Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Sara Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Angharad Davies Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Casgliad o waith gorffenedig CDT 18-25 oed (167)
Position: 1
Eluned Glyn Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Elian Williams Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Cybi Williams Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Ffasiwn 19-25 oed (379)
Position: 1
Amy Spencer Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
×
×