Cofrestru i Gystadlu

Ddim yn aelod eto? Ymuna yma nawr!

Dyddiadau Cau Cofrestru ar gyfer Eisteddfodau 2019 

Ynys Mon - 19.02.2019

Ceredigion - 18.02.2019

Meirionnydd - 19.02.2019

Conwy - 19.02.2019

Dwyrain a Gorllewin Myrddin -  18.02.2019

Eryri - 18.02.2019

Morgannwg Ganol - 8.02.2019

Dinbych  - 11.02.2018

Caerdydd a'r Fro - 21.02.2019

Fflint Maelor - 19.02.2019

Gorllewin Morgannwg - 5.03.2019

Cymoedd Morgannwg -  19.02.2019

Brycheiniog a Maesyfed - 19.02.2019

Gwent - 5.03.2019

Penfro - 11.03.2019

Maldwyn - 04.03.2019

Dyddiad cau cofrestru dawnsio cynradd ac uwchradd -  13.02.19

Dyddiad cau cofrestru cystadlaethau cynradd ac Uwchradd - 4.03.2019

Eisteddfod tu allan i Gymru - 4.03.2019 

Dyddiadau Eisteddfodau 2019

Ysgolion ac Arweinyddion Cangen 

Os ydych yn cofrestru ar ran ysgol neu gangen, ceir canllawiau pellach a mynediad i’r system gofrestru isod.

Canllawiau Cofrestru fel Cangen

 

Rhieni ac Aelodau Unigol 

Dylid ceisio cofrestru pob cystadleuydd trwy eich cangen leol o’r Urdd - naill ai yn yr ysgol neu yn eich pentref/tref. Os nad yw hynny’n bosibl, cewch gofrestru fel aelod unigol ar gyfer cystadlaethau unigol, ond bydd rhaid cofrestru cystadlaethau ‘torfol’ (hynny yw deuawdau, partïon, grwpiau, corau, ayb) trwy gangen yr Urdd. Ymholiadau pellach: eisteddfodgweinyddol@urdd.org

Noder: Mae'n rhaid i bob cystadleuydd ymaelodi gyda’r Urdd a derbyn ei r/rhif aelodaeth. Cliciwch yma i ymaelodi gyda’r Urdd.

Cofrestru fel Rhiant neu aelod unigol Gwirio eich Cystadlaethau