Dysgwyr

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2019
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Help llaw i ddysgwyr - sut i gystadlu yn yrEisteddfod Ymaelodi gyda'r Urdd

Dysgu Cymraeg? 

Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gystadlu yn yr Eisteddfod yn flynyddol. Mae cystadlaethau Llefaru, Theatr a Cherdd Dant yn benodol ar gyfer unigolion, grwpiau a phartïon o ddysgwyr sydd yn dymuno cystadlu.

Mae rhestr lawn o’r cystadlaethau i ddysgwyr ar gael yn y Rhestr Testunau

Cerddoriaeth: Lleisiol

6. Parti Unsain Bl.6 ac iau (D)
Dim mwy na 12 mewn nifer
Ceidwad Byd, Eric Jones
Ffordd Tangnefedd, Cyhoeddiadau Curiad
Geiriau Cymraeg: Garry Owen
I’w chanu’n unsain gan yr holl barti. Dylid dilyn y nodau uchaf bob tro pan yn perfformio’r darn hwn fel parti neu gôr unsain.

 

Llefaru

135. Llefaru Unigol Bl.2 ac iau (D)
Dw i’n Hoffi, Mair Elwyn
Sgram! Cerddi Blasus, Atebol
 
136. Llefaru Unigol Bl.3 a 4 (D)
Bwyd, Mair Elwyn
Sgram! Cerddi Blasus, Atebol
 
137. Llefaru Unigol Bl.5 a 6 (D)
Antur, Tudur Dylan Jones
Geiriau Bach Chwareus, Gwasg Carreg Gwalch
 
138. Grŵp Llefaru Bl.6 ac iau (D)
6–12 mewn nifer
Rap Rheolau, Aled Richards
Sgram! Cerddi Blasus, Atebol
 
139. Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9 (D)
Lliwiau, Ifan Gwilym
Poeth! Cerddi Poeth ac Oer, Y Lolfa
 
140. Cyflwyniad Llefaru Bl.7, 8 a 9 (D)
6–12 mewn nifer
Y Planedau, Mererid Hopwood
Lluniau yn fy Mhen, Gwasg Gomer
 
141. Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed (D)
Pres y Palmant, Robat Powell
Poeth! Cerddi Poeth ac Oer, Y Lolfa
 
142. Grŵp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed (D)
Cilmeri, Gerallt Lloyd Owen
Cerddi’r Cywilydd, Gwasg Gwynedd

 

Theatr

161. Ymgom Bl.6 ac iau (D)
2–4 mewn nifer
Sgript osod gan Lisa Jane Davies a Mari Tudor
Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn
 
162. Cân Actol Bl.6 ac iau (D)
8–30 mewn nifer
Cân actol yn seiliedig ar y thema ‘Mae’r Olwyn yn Troi’
Dim hwy na 5 munud
 
163. Ymgom Bl.7, 8 a 9 (D)
2–4 mewn nifer
Sgript osod gan Gwynedd H. Jones
Copi ar gael o Adran yr E

 

Rhyddiaith i Ddysgwyr

391. Rhyddiaith Bl.4 ac iau (D): Fy Ffrind
Beirniad: Heddwen Edwards

392. Rhyddiaith Bl.5 a 6 (D): Bwyd
Beirniad: Bethan Llywelyn Edwards

393. Cywaith Bl.6 ac iau (D): Sêr
Dylid cael o leiaf 4 mewn grŵp.
Beirniad: Elisabeth Casey

394. Rhyddiaith Bl.7 (D): Llythyr at IAW
Beirniad: Zena Thomas

395. Rhyddiaith Bl.8 a 9 (D): Dyddiadur Gwyliau
Beirniad: Mererid Morgan

396. Rhyddiaith Bl10 ac 11 (D): Adolygiad ar raglen S4C
Beirniad: Nerys Llywelyn Davies

397. Rhyddiaith Bl.12 a dan 19 oed (D): Patagonia
Beirniad: Nerys Roberts


Gwaith Llafar wedi'i recordio (unrhyw nifer)

400. Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl.6 ac iau (D): Ysgol Iach
Beirniad:
Andrew Shurey

401. Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl.7, 8 a 9 (D): Tywydd
Beirniaid:
Andrew Shurey

402. Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl.10 a dan 19 oed (D): Y Cyfryngau
Beirniaid:
Andrew Shurey