Dysgwyr

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2018
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Help llaw i ddysgwyr - sut i gystadlu yn yrEisteddfod

Dysgu Cymraeg? 

Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gystadlu yn yr Eisteddfod yn flynyddol. Mae cystadlaethau Llefaru, Theatr a Cherdd Dant yn benodol ar gyfer unigolion, grwpiau a phartïon o ddysgwyr sydd yn dymuno cystadlu.

Mae rhestr lawn o’r cystadlaethau i ddysgwyr ar gael yn y Rhestr Testunau yn y linc ar y dde. Edrycha am y cystadlaethau sydd â (D) wrth eu hochr.

Recordiadau

Isod ceir recordiadau o ddarnau llefaru dysgwyr ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2018.
Noder mai canllaw i'ch helpu gyda'r ynganiad a geir yma ac nid dehongliad o'r gerdd.  

Bl.2 ac iau 'Chwaer Fach Newydd' Bl.3 a 4 'Dysgu' Bl.5 a 6 'Dyn y Tywydd' Grwp Llefaru Bl.6 ac iau 'Eisteddfod yr Anifeiliaid' Bl.7-9 'Y Ddraig Goach a'r Ddraig Wen' Cyflwyniad Llefaru Bl.13 a iau 'Newyddion' Bl.10 a dan 19 oed 'Antur y Barcud'