Eisteddfodau Cylch a Sir

Mae’r daith i gyrraedd yr Eisteddfod yn cychwyn ym mis Chwefror gyda’r Eisteddfodau Cylch a Sir sydd yn cael eu cynnal ledled Cymru.

Ymholiadau 0845 257 1613

Amserlen Eisteddfodau Lleol

Cliciwch isod am fanylion yr holl Eisteddfodau Cylch a Sir yng Nghymru a thu hwnt.

Dyddiadau Eisteddfodau 2019