Adeiladwaith

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2019
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

170. Adeiladwaith Bl.10 a dan 19 oed

Creu tŷ hunangynhaliol (self-sufficient), h.y. un sydd oddi ar y grid ond eto’n defnyddio deunyddiau adeiladu Cymreig.

  • Dylid cyflwyno’r cynllun ar un darn o bapur/cerdyn maint A1.

  • Bydd y gwaith buddugol yn cael ei arddangos yn Arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg yr Eisteddfod.


171. Adeiladwaith 19-25 oed ac eithrio disgyblion ysgol

Creu tŷ hunangynhaliol (self-sufficient), h.y. un sydd oddi ar y grid ond eto’n defnyddio deunyddiau adeiladu Cymreig.

  • Dylid cyflwyno’r cynllun ar un darn o bapur/cerdyn maint A1.

  • Bydd y gwaith buddugol yn cael ei arddangos yn Arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg yr Eisteddfod.