Adolygu Ffilm

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2019
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

172.  Adolygiad o unrhyw ffilm hyd at 300 o eiriau i flynyddoedd 6 ac iau

(Gweler manylion y gystadleuaeth isod)

 

173.  Adolygiad o unrhyw ffilm hyd at 600 o eiriau i flynyddoedd 7, 8 a 9

(Gweler manylion y gystadleuaeth isod)

 

Y Dasg

Adolygiad o unrhyw ffilm sydd yn addas i’r unigolyn. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan INTOFILM www.intofilm.org/cymru

Nod y gystadleuaeth yw rhoi llwyfan i bobl ifanc i ddefnyddio eu gallu ysgrifenedig mewn fformat ac arddull newydd, e.e. gellir ysgrifennu adolygiad ar ffurf blog/dyddiadur ayyb.

Mae INTOFILM yn darparu gwobrau i’r enillwyr, gan gynnwys gweithdy i ddosbarth yr enillydd neu wobr unigol.