Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2018
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

403. Cyflwyniad o astudiaeth neu ymchwiliad amgylcheddol gan unigolyn neu grŵp yn dilyn y themâu ‘Darganfod’ Bl.10 – 19 oed

Y Dasg

Cyflwyno gwaith ar fformat electronig yn defnyddio unrhyw gyfrwng megis blog, erthygl, PowerPoint, poster ayb. Rhaid i’r ymgeiswyr gynhyrchu deunydd gwreiddiol yn cofnodi ac egluro eu hastudiaeth. Gellir ymgeisio fel unigolyn neu fel grŵp. Fe fydd y gwaith buddugol yn cael ei gynnwys ar wefan Cymdeithas Edward Llwyd.

Gwobr;  Tlws er cof am y diweddar Tom Jones - Cyn Gadeirydd Cymdeithas Edward Llwyd