Celf, Dylunio a Thechnoleg

Dyddiad Cau: dyddiadau cau rhanbarthol
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

syniadau ar y thema - bwrlwm

Bwrlwm fydd y thema yr holl gystadlaethau, oni bai eu bod wedi nodi fel hunan-ddewisiad.

Rheolau Cystadlaethau Celf Rheolau Cystadlaethau Cyfansoddi a Chreu cymorth cofrestru Canllaw cofrestru aelod unigol Canllaw Cofrestru i Ganghenau

Celf ar y thema: Bwrlwm

Mae rhyddid i unigolion ac i grwpiau ddehongli’r thema yn eu ffordd eu hunain; yn llythrennol neu’n haniaethol. Nid oes rhaid i waith yn y categorïau oedran uwchradd a hŷn fod yn seiliedig ar y thema (ac eithrio yr adran ffotograffiaeth).

Gwaith Lluniadu 2D

Cyflwyno gwaith lluniadu mewn un neu gyfuniad o gyfryngau megis y cyfryngau canlynol: Paent, pensil, creon, pastel neu inc i fesur dim mwy na 760mm x 560mm.

174. Lluniadu 2D Bl.2 ac iau
175. Lluniadu 2D Bl.3 a 4
176. Lluniadu 2D Bl.5 a 6
177. Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9
178. Lluniadu 2D Bl.10 a dan 19 oed
179. Lluniadu 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Cymedrol
180. Lluniadu 2D Bl.3 i 6 A.D.Y. Cymedrol

181. Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y. Cymedrol, Hunan-ddewisiad

182. Lluniadu 2D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y. Cymedrol, Hunan-ddewisiad

183. Lluniadu 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Dwys
184. Lluniadu 2D Bl.3 i 6 A.D.Y. Dwys

185. Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y. Dwys, Hunan-ddewisiad

186. Lluniadu 2D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y. Dwys. *A.D.Y – Anghenion Dysgu Ychwanegol, Hunan-ddewisiad

 Gwaith Creadigol 2D

Cyflwyno gwaith mewn cyfuniad o gyfryngau megis collage teils neu fosaig i fesur dim mwy na 760mm x 560mm.

187. Creadigol 2D Bl.2 ac iau
188. Creadigol 2D Bl.3 a 4
189. Creadigol 2D Bl.5 a 6
190. Creadigol 2D Bl.2 ac iau (grŵp)
191. Creadigol 2D Bl.3 a 4 (grŵp)
192. Creadigol 2D Bl.5 a 6 (grŵp)

193. Creadigol 2D Bl.7,8 a 9 (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

194. Creadigol 2D Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

195. Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Cymedrol
196. Creadigol 2D Bl.3–6 A.D.Y. Cymedrol
197. Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Dwys
198. Creadigol 2D Bl.3 i 6 A.D.Y. Dwys
199. Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Cymedrol (grŵp)
200. Creadigol 2D Bl.3–6 A.D.Y. Cymedrol (grŵp)

201. Creadigol 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y. Cymedrol (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

202. Creadigol 2D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y. Cymedrol (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

203. Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Dwys (grŵp)
204. Creadigol 2D Bl.3 i 6 A.D.Y. Dwys (grŵp)

205. Creadigol 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y. Dwys (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

206. Creadigol 2D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y. Dwys (unigol neu grŵp)
*A.D.Y – Anghenion Dysgu Ychwanegol, Hunan-ddewisiad

Dyluniad 2D

Cyflwyno gwaith ar gyfer gwaelod bwrdd sglefrio, hwylfwrdd neu fwrdd eira mewn unrhyw gyfrwng. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 560mm x 760mm.

207. Dyluniad 2D Bl.6 ac iau
208. Dyluniad 2D Bl.7,8 a 9
209. Dyluniad 2D Bl.10 a dan 19 oed

Graffeg Cyfrifiadurol

Gwaith gwreiddiol wedi’i wneud ar gyfrifiadur a’i argraffu ar bapur safonol ffotograffiaeth (ni chaniateir defnyddio clip lun / clip art) i fesur dim mwy na 760mm x 560mm. Ni chaniateir mowntio’r gwaith.

210. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.2 ac iau
211. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.3 a 4
212. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.5 a 6   [rhif cofrestru fydd 324 ar y system ar-lein]

213. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9, Hunan-ddewisiad

 

214. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.10 a dan 19 oed, Hunan-ddewisiad

Ffotograffiaeth a Graffeg Cyfrifiadurol

Cyfuniad o waith ffotograffiaeth a graffeg cyfrifiadurol e.e. gan ddefnyddio sganiwr a chamera digidol i greu un darn o waith gorffenedig yn mesur dim mwy na maint A4 wedi’i gyflwyno ar bapur safonol ffotograffiaeth.
*Rhaid cynnwys y llun gwreiddiol gyda’r darn gorffenedig*

215. Ffotograffiaeth a Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
216. Ffotograffiaeth a Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9
217. Ffotograffiaeth a Graffeg Cyfrifiadurol Bl.10 a dan 19 oed

Ffotograffiaeth

Dylid cyflwyno pob eitem wedi’i fowntio ar bapur neu gerdyn tenau du. Ni ddylai maint y llun fod yn fwy na maint A4. Lle bo gofyn am gyfres o brintiau caniateir i bob un llun unigol o fewn i’r gyfres fesur hyd at faint A5. Rhaid cyflwyno pob llun ar bapur safonol ffotograffiaeth a ni chaniateir llungopïo.

Print Monocrom

Un print yn unig yn seiliedig ar y thema i bob oed.
Gwobr: Tlws Coffa Ted Breeze Jones am y print monocrom gorau yn yr adran.

218. Print Monocrom Bl.2 ac iau
219. Print Monocrom Bl.3 a 4
220. Print Monocrom Bl.5 a 6
221. Print Monocrom Bl.7,8 a 9
222. Print Monocrom Bl.10 a dan 19 oed

Print Lliw

Un print yn unig yn seiliedig ar y thema i bob oed.

223. Print Lliw Bl.2 ac iau
224. Print Lliw Bl.3 a 4
225. Print Lliw Bl.5 a 6
226. Print Lliw Bl.7,8 a 9
227. Print Lliw Bl.10 a dan 19 oed

Cyfres o Brintiau Monocrom

Cyfres i 4 print yn seiliedig ar y thema i bob oed.

228. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.2 ac iau
229. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.3 a 4
230. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.5 a 6
231. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.7,8 a 9
232. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.10 a dan 19 oed

Cyfres o Brintiau Lliw

Cyfres i 4 print yn seiliedig ar y thema i bob oed.

233. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.2 ac iau
234. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.3 a 4
235. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.5 a 6
236. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.7,8 a 9
237. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.10 a dan 19 oed

Argraffu

Cyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau ac eithrio ffabrig. Derbynnir techneg sgrin neu argraffu oddi ar unrhyw arwynebedd, e.e. leino, pren, plastig a metel. Ni ddylid cyflwyno gwaith
sydd yn fwy na maint papur 560mm x 760mm.

238. Argraffu Bl.2 ac iau
239. Argraffu Bl.3 a 4
240. Argraffu Bl.5 a 6

241. Argraffu Bl.7, 8 a 9, Hunan-ddewisiad

242. Argraffu Bl.10 a dan 19 oed, Hunan-ddewisiad

Argraffu/Addurno ar Ffabrig

Cyflwyno gwaith gan ddefnyddio un dechneg yn unig, e.e. peintio ar sidan, clymu a llifo, batic, argraffu ar sgrin, argraffu bloc a defnyddio cyfrifiadur. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd fwy na 760mm x 560mm.

243. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.2 ac iau
244. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.3 a 4
245. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.5 a 6

246. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.7, 8 a 9, Hunan-ddewisiad

247. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.10 a dan 19 oed, Hunan-ddewisiad

Gwaith Creadigol 2D Tecstilau

Gwaith creadigol mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau (er enghraifft, gwau â llaw / crosio ayyb). Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na maint papur 560mm x
760mm.

248. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.2 ac iau
249. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.3 a 4
250. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.5 a 6
251. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.2 ac iau (grŵp)
252. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.3 a 4 (grŵp)
253. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.5 a 6 (grŵp)

254. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.7,8 a 9 (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

255. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

Gwaith Creadigol 3D Tecstilau

Cyflwyno gwaith sy’n cynnal ei hun mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau (er enghraifft, gwau a llaw / crosio ayyb). Gellir cynnwys deunyddiau o fyd natur. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm ac yn pwyso dim mwy na 10kg.


256. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.2 ac iau
257. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.3 a 4
258. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.5 a 6

259. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.7,8 a 9, Hunan-ddewisiad

260. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.10 a dan 19 oed, Hunan-ddewisiad

Gwehyddu

Ni ddylai unrhyw ochr o’r gwaith unigol na’r gwaith grŵp fesur mwy na maint 750mm x 750mm x 750mm.

261. Gwehyddu Bl.2 ac iau
262. Gwehyddu Bl.3 a 4
263. Gwehyddu Bl.5 a 6
264. Gwehyddu Bl.2 ac iau (grŵp)
265. Gwehyddu Bl.3 a 4 (grŵp)
266. Gwehyddu Bl.5 a 6 (grŵp)

267. Gwehyddu Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

268. Gwehyddu Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

Penwisg Creadigol

Cyflwyno gwaith gan ddefnyddio amrywiol gyfryngau a thechnegau arloesol.

269. Penwisg Bl.6 ac iau

Ffasiwn

Eitem / eitemau / cyfwisgoedd gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau a thechnegau arloesol ac anarferol.

270. Ffasiwn Bl.7, 8 a 9, Hunan-ddewisiad

271. Ffasiwn Bl.10 a dan 19 oed, Hunan-ddewisiad

272. Ffasiwn 19–25 oed, Hunan-ddewisiad

Pypedau

Oed Cynradd: Un pyped o unrhyw fath e.e. bys, llaw, llinyn neu bren mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau yn seiliedig ar y thema. Dylai pob pyped llinyn gael ei gyflwyno mewn ffrâm bwrpasol. Ni ddylai dimensiwn y pyped ei hun fod yn fwy na 500mm x 500mm x 500mm.

Oed Uwchradd: Un mwgwd neu byped o unrhyw gyfrwng. Dylai pob pyped llinyn gael ei gyflwyno mewn ffrâm bwrpasol. Ni ddylai dimensiwn y pyped ei hun fod yn fwy na 500mm x 500mm x 500mm.

273. Pyped Bl.2 ac iau
274. Pyped Bl.3 a 4
275. Pyped Bl.5 a 6
276. Mwgwd neu byped o dan 19 oed, Hunan-ddewisiad

Pypedau (Grŵp)

Casgliad o hyd at 3 pyped o unrhyw fath e.e. bys, llaw, llinyn neu bren mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau yn seiliedig ar y thema. Dylai pob pyped llinyn gael ei gyflwyno mewn ffrâm bwrpasol. Ni ddylai
dimensiwn y pypedau fel grw p fod yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm.

277. Pypedau Bl.2 ac iau (grŵp)
278. Pypedau Bl.3 a 4 (grŵp)
279. Pypedau Bl.5 a 6 (grŵp)

Gwaith Creadigol 3D

Cyflwyno gwaith sy’n cynnal ei hun mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau. Gellir cynnwys deunyddiau o fyd natur. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm ac yn pwyso dim mwy na 10kg.

280. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau
281. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 a 4
282. Gwaith Creadigol 3D Bl.5 a 6

283. Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

284. Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

285. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (grŵp)
286. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 a 4 (grŵp)
287. Gwaith Creadigol 3D Bl.5 a 6 (grŵp)
288. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau A.D.Y Cymedrol
289. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 – 6 dan A.D.Y Cymedrol
290. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau A.D.Y Cymedrol (grŵp)
291. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 – 6 dan A.D.Y Cymedrol (grŵp)
292. Gwaith Creadigol 3D Bl.7,8 a 9 A.D.Y Cymedrol (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

293. Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y Cymedrol (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

294. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau A.D.Y Dwys
295. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 – 6 dan A.D.Y Dwys
296. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau A.D.Y Dwys (grŵp)
297. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 – 6 dan A.D.Y Dwys (grŵp)

298. Gwaith Creadigol 3D Bl.7,8 a 9 A.D.Y Dwys (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

299. Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y Dwys (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

Creu Arteffact

Cynradd: Arteffact o ddeunyddiau wedi’i hailgylchu neu gyfuniad o ddeunyddiau wedi’i hailgylchu. 

Uwchradd: Arteffact mewn unrhyw ddefnydd neu gyfuniad o ddeunyddiau gwrthgyferbyniol. Nid oes angen cyflwyno unrhyw waith ysgrifenedig yn egluro camau’r dyluniad. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm ac yn pwyso dim mwy na 10kg.

300. Creu Arteffact Bl.2 ac iau
301. Creu Arteffact Bl.3 a 4
302. Creu Arteffact Bl.5 a 6
303. Creu Arteffact Bl.2 ac iau (grŵp)
304. Creu Arteffact Bl.3 a 4 (grŵp)
305. Creu Arteffact Bl.5 a 6 (grŵp)

306. Creu Arteffact Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

307. Creu Arteffact Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

Cerameg / Crochenwaith 3D

Dylid sicrhau fod y clai wedi cael o leiaf un taniad bisged mewn odyn. Dylai’r gwaith unigol a grŵp ffitio i focs 400mm x 300mm x 300mm.

308. Cerameg/Crochenwaith Bl.2 ac iau
309. Cerameg/Crochenwaith Bl.3 a 4
310. Cerameg/Crochenwaith Bl.5 a 6
311. Cerameg/Crochenwaith Bl.2 ac iau (grŵp)
312. Cerameg/Crochenwaith Bl.3 a 4 (grŵp)
313. Cerameg/Crochenwaith Bl.5 a 6 (grŵp)

314. Cerameg/Crochenwaith Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

315. Cerameg/Crochenwaith Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp), Hunan-ddewisiad

Gemwaith

Gemwaith gwreiddiol mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau
megis ffabrig, metal, macramé, deunyddiau wedi’u hailddefnyddio.

316. Gemwaith Bl.2 ac iau
317. Gemwaith Bl.3 a 4
318. Gemwaith Bl.5 a 6

319. Gemwaith Bl.7, 8 a 9, Hunan-ddewisiad

320. Gemwaith Bl.10 a dan 19 oed, Hunan-ddewisiad

 

DYLUNIO A THECHNOLEG

Gall cynnyrch yr adran Ddylunio a Thechnoleg fod yn s eiliedig ar y thema neumae rhyddid i’r cystadleuydd ddewis ei destun eu hun.

CAD

Cyfres o 4 dyluniad wedi’u dylunio a chymorth cyfrifiadur ac wedi’i gyflwyno gan ddefnyddio Prodesktop, Techsoft, Speedstep neu feddalwedd gyffelyb.

321. CAD Bl.7, 8 a 9, Hunan-ddewisiad

322. CAD Bl.10 a dan 19 oed, Hunan-ddewisiad

CAM

Un eitem wedi’i ddylunio a’i chynhyrchu â chymorth cyfrifiadur gand defnyddio meddalwedd a pheiriannau megis Roland, Denford, Boxford, Jenome a Brother.

323. CAM Bl.7, 8 a 9, Hunan-ddewisiad

324. CAM Bl.10 a dan 19 oed, Hunan-ddewisiad


Dylunio a Thechnoleg

Darn o waith sy’n adlewyrchu ymateb i angen penodol trwy gyfrwng deuunyddiau megis cerdyn, pren, metal, plastig tecstilau ac amrywiolgydrannau. Dylid cyflwyno unrhyw waith ysgrifenedig yn egluro camau’r dyluniad yn y Gymraeg. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm ac yn pwyso dim mwy na 7kg.

325. Dylunio a Thechnoleg Bl.2 ac iau
326. Dylunio a Thechnoleg Bl.3 a 4
327. Dylunio a Thechnoleg Bl.5 a 6
328. Dylunio a Thechnoleg Bl.2 ac iau (grwp)
329. Dylunio a Thechnoleg Bl.3 a 4 (grwp)
330. Dylunio a Thechnoleg Bl.5 a 6 (grwp)

331. Dylunio a Thechnoleg Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grwp), Hunan-ddewisiad

Cofrestru i Gystadlu Ymaelodi gyda'r Urdd