Celf, Dylunio a Thechnoleg

Dyddiad Cau: dyddiadau cau rhanbarthol
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

sYNIADAU AR Y THEMA - GWLAD Y CHWEDLAU
Rheolau cymorth cofrestru Canllaw cofrestru aelod unigol Canllaw Cofrestru i Ganghenau

Celf ar y thema: Chwedlau

Mae rhyddid i unigolion ac i grwpiau ddehongli’r thema yn eu ffordd eu hunain; yn llythrennol neu’n haniaethol. Nid oes rhaid i waith yn y categorïau oedran uwchradd a hŷn fod yn seiliedig ar y thema (ac eithrio yr adran ffotograffiaeth).

Gwaith Lluniadu 2D

Cyflwyno gwaith lluniadu mewn un neu gyfuniad o gyfryngau megis y cyfryngau canlynol: Paent, pensil, creon, pastel neu inc i fesur dim mwy na 760mm x 560mm.

176. Lluniadu 2D Bl.2 ac iau
177. Lluniadu 2D Bl.3 a 4
178. Lluniadu 2D Bl.5 a 6
179. Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9
180. Lluniadu 2D Bl.10 a dan 19 oed
181. Lluniadu 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Cymedrol
182. Lluniadu 2D Bl.3 i 6 A.D.Y. Cymedrol
183. Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y. Cymedrol
184. Lluniadu 2D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y. Cymedrol
185. Lluniadu 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Dwys
186. Lluniadu 2D Bl.3 i 6 A.D.Y. Dwys
187. Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y. Dwys
188. Lluniadu 2D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y. Dwys
*A.D.Y – Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwaith Creadigol 2D

Cyflwyno gwaith mewn cyfuniad o gyfryngau megis collage teils neu fosaig i fesur dim mwy na 760mm x 560mm.

189. Creadigol 2D Bl.2 ac iau
190. Creadigol 2D Bl.3 a 4
191. Creadigol 2D Bl.5 a 6
192. Creadigol 2D Bl.2 ac iau (grŵp)
193. Creadigol 2D Bl.3 a 4 (grŵp)
194. Creadigol 2D Bl.5 a 6 (grŵp)
195. Creadigol 2D Bl.7,8 a 9 (unigol neu grŵp)
196. Creadigol 2D Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp)
197. Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Cymedrol
198. Creadigol 2D Bl.3–6 A.D.Y. Cymedrol
199. Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Dwys
200. Creadigol 2D Bl.3 i 6 A.D.Y. Dwys
201. Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Cymedrol (grŵp)
202. Creadigol 2D Bl.3–6 A.D.Y. Cymedrol (grŵp)
203. Creadigol 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y. Cymedrol (unigol neu grŵp)
204. Creadigol 2D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y. Cymedrol (unigol neu grŵp)
205. Creadigol 2D Bl.2 ac iau A.D.Y. Dwys (grŵp)
206. Creadigol 2D Bl.3 i 6 A.D.Y. Dwys (grŵp)
207. Creadigol 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y. Dwys (unigol neu grŵp)
208. Creadigol 2D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y. Dwys (unigol neu grŵp)
*A.D.Y – Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dyluniad 2D

Cyflwyno gwaith ar gyfer gwaelod bwrdd sglefrio, hwylfwrdd neu fwrdd eira mewn unrhyw gyfrwng. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 560mm x 760mm.

209. Dyluniad 2D Bl.6 ac iau
210. Dyluniad 2D Bl.7,8 a 9
211. Dyluniad 2D Bl.10 a dan 19 oed

*Cystadleuaeth Newydd* Dylunio Dwyieithog

Creu poster neu hysbyseb dwyieithog gan ddefnyddio rhaglen PDF, Adobe neu Publisher ar unrhyw destun. Rhaid sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei amlygu unai uwchben neu i’r chwith o’r testun Saesneg.

212. Dylunio Dwyieithog Bl.10 a dan 19 oed
213. Dylunio Dwyieithog 19 – 25 oed

Graffeg Cyfrifiadurol

Gwaith gwreiddiol wedi’i wneud ar gyfrifiadur a’i argraffu ar bapur safonol ffotograffiaeth (ni chaniateir defnyddio clip lun / clip art) i fesur dim mwy na 760mm x 560mm. Ni chaniateir mowntio’r gwaith.

214. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.2 ac iau
215. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.3 a 4
*324*. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.5 a 6   [rhif cofrestru fydd 324 ar y system ar-lein]
216. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9
217. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.10 a dan 19 oed

Ffotograffiaeth a Graffeg Cyfrifiadurol

Cyfuniad o waith ffotograffiaeth a graffeg cyfrifiadurol e.e. gan ddefnyddio sganiwr a chamera digidol i greu un darn o waith gorffenedig yn mesur dim mwy na maint A4 wedi’i gyflwyno ar bapur safonol ffotograffiaeth.
*Rhaid cynnwys y llun gwreiddiol gyda’r darn gorffenedig*

218. Ffotograffiaeth a Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
219. Ffotograffiaeth a Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9
220. Ffotograffiaeth a Graffeg Cyfrifiadurol Bl.10 a dan 19 oed

Ffotograffiaeth

Dylid cyflwyno pob eitem wedi’i fowntio ar bapur neu gerdyn tenau du. Ni ddylai maint y llun fod yn fwy na maint A4. Lle bo gofyn am gyfres o brintiau caniateir i bob un llun unigol o fewn i’r gyfres fesur hyd at faint A5. Rhaid cyflwyno pob llun ar bapur safonol ffotograffiaeth a ni chaniateir llungopïo.

Print Monocrom

Un print yn unig yn seiliedig ar y thema i bob oed.
Gwobr: Tlws Coffa Ted Breeze Jones am y print monocrom gorau yn yr adran.

221. Print Monocrom Bl.2 ac iau
222. Print Monocrom Bl.3 a 4
223. Print Monocrom Bl.5 a 6
224. Print Monocrom Bl.7,8 a 9
225. Print Monocrom Bl.10 a dan 19 oed

Print Lliw

Un print yn unig yn seiliedig ar y thema i bob oed.

226. Print Lliw Bl.2 ac iau
227. Print Lliw Bl.3 a 4
228. Print Lliw Bl.5 a 6
229. Print Lliw Bl.7,8 a 9
230. Print Lliw Bl.10 a dan 19 oed

Cyfres o Brintiau Monocrom

Cyfres i 4 print yn seiliedig ar y thema i bob oed.

231. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.2 ac iau
232. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.3 a 4
233. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.5 a 6
234. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.7,8 a 9
235. Cyfres o Brintiau Monocrom Bl.10 a dan 19 oed

Cyfres o Brintiau Lliw

Cyfres i 4 print yn seiliedig ar y thema i bob oed.

236. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.2 ac iau
237. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.3 a 4
238. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.5 a 6
239. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.7,8 a 9
240. Cyfres o Brintiau Lliw Bl.10 a dan 19 oed

Argraffu

Cyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau ac eithrio ffabrig. Derbynnir techneg sgrin neu argraffu oddi ar unrhyw arwynebedd, e.e. leino, pren, plastig a metel. Ni ddylid cyflwyno gwaith
sydd yn fwy na maint papur 560mm x 760mm.

241. Argraffu Bl.2 ac iau
242. Argraffu Bl.3 a 4
243. Argraffu Bl.5 a 6
244. Argraffu Bl.7, 8 a 9
245. Argraffu Bl.10 a dan 19 oed

Argraffu/Addurno ar Ffabrig

Cyflwyno gwaith gan ddefnyddio un dechneg yn unig, e.e. peintio ar sidan, clymu a llifo, batic, argraffu ar sgrin, argraffu bloc a defnyddio cyfrifiadur. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd fwy na 760mm x 560mm.

246. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.2 ac iau
247. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.3 a 4
248. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.5 a 6
249. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.7, 8 a 9
250. Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl.10 a dan 19 oed

Gwaith Creadigol 2D Tecstilau

Gwaith creadigol mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau (er enghraifft, gwau â llaw / crosio ayyb). Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na maint papur 560mm x
760mm.

251. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.2 ac iau
252. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.3 a 4
253. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.5 a 6
254. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.2 ac iau (grŵp)
255. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.3 a 4 (grŵp)
256. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.5 a 6 (grŵp)
257. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.7,8 a 9 (unigol neu grŵp)
258. Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp)

Gwaith Creadigol 3D Tecstilau

Cyflwyno gwaith sy’n cynnal ei hun mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau (er enghraifft, gwau a llaw / crosio ayyb). Gellir cynnwys deunyddiau o fyd natur. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm ac yn pwyso dim mwy na 7kg.


259. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.2 ac iau
260. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.3 a 4
261. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.5 a 6
262. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.7,8 a 9
263. Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl.10 a dan 19 oed

Gwehyddu

Ni ddylai unrhyw ochr o’r gwaith unigol na’r gwaith grŵp fesur mwy na maint 750mm.

264. Gwehyddu Bl.2 ac iau
265. Gwehyddu Bl.3 a 4
266. Gwehyddu Bl.5 a 6
267. Gwehyddu Bl.2 ac iau (grŵp)
268. Gwehyddu Bl.3 a 4 (grŵp)
269. Gwehyddu Bl.5 a 6 (grŵp)
270. Gwehyddu Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grŵp)
271. Gwehyddu Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp)

Penwisg Creadigol

Cyflwyno gwaith gan ddefnyddio amrywiol gyfryngau a thechnegau arloesol.

272. Penwisg Bl.6 ac iau

Ffasiwn

Eitem / eitemau / cyfwisgoedd gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau a thechnegau arloesol ac anarferol. Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd gyflwyno tystiolaeth weledol yn y Gymraeg i egluro prif ddatblygiad y dyluniad.

273. Ffasiwn Bl.7, 8 a 9
274. Ffasiwn Bl.10 a dan 19 oed
275. Ffasiwn 19–25 oed

Pypedau

Oed Cynradd: Un pyped o unrhyw fath e.e. bys, llaw, llinyn neu bren mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau yn seiliedig ar y thema. Dylai pob pyped llinyn gael ei gyflwyno mewn ffrâm bwrpasol. Ni ddylai dimensiwn y pyped ei hun fod yn fwy na 500mm x 500mm x 500mm.

Oed Uwchradd: Un mwgwd neu byped o unrhyw gyfrwng. Dylai pob pyped llinyn gael ei gyflwyno mewn ffrâm bwrpasol. Ni ddylai dimensiwn y pyped ei hun fod yn fwy na 500mm x 500mm x 500mm.

276. Pyped Bl.2 ac iau
277. Pyped Bl.3 a 4
278. Pyped Bl.5 a 6
279. Mwgwd neu byped o dan 19 oed

Pypedau (Grŵp)

Casgliad o hyd at 3 pyped o unrhyw fath e.e. bys, llaw, llinyn neu bren mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau yn seiliedig ar y thema. Dylai pob pyped llinyn gael ei gyflwyno mewn ffrâm bwrpasol. Ni ddylai
dimensiwn y pypedau fel grwˆ p fod yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm.

280. Pypedau Bl.2 ac iau (grŵp)
281. Pypedau Bl.3 a 4 (grŵp)
282. Pypedau Bl.5 a 6 (grŵp)

Gwaith Creadigol 3D

Cyflwyno gwaith sy’n cynnal ei hun mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau. Gellir cynnwys deunyddiau o fyd natur. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm ac yn pwyso dim mwy na 7kg.

283. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau
284. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 a 4
285. Gwaith Creadigol 3D Bl.5 a 6
286. Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grŵp)
287. Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp)
288. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (grŵp)
289. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 a 4 (grŵp)
290. Gwaith Creadigol 3D Bl.5 a 6 (grŵp)
291. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau A.D.Y Cymedrol
292. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 – 6 dan A.D.Y Cymedrol
293. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau A.D.Y Cymedrol (grŵp)
294. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 – 6 dan A.D.Y Cymedrol (grŵp)
295. Gwaith Creadigol 3D Bl.7,8 a 9 A.D.Y Cymedrol (unigol neu grŵp)
296. Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y Cymedrol (unigol neu grŵp)
297. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau A.D.Y Dwys
298. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 – 6 dan A.D.Y Dwys
299. Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau A.D.Y Dwys (grŵp)
300. Gwaith Creadigol 3D Bl.3 – 6 dan A.D.Y Dwys (grŵp)
301. Gwaith Creadigol 3D Bl.7,8 a 9 A.D.Y Dwys (unigol neu grŵp)
302. Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 25 oed A.D.Y Dwys (unigol neu grŵp)

Creu Arteffact

Cynradd: Arteffact o ddeunyddiau wedi’i hailgylchu neu gyfuniad o ddeunyddiau wedi’i hailgylchu. 

Uwchradd: Arteffact mewn unrhyw ddefnydd neu gyfuniad o ddeunyddiau gwrthgyferbyniol. Dylai’r arteffact arddangos adwaith uniongyrchol i ddefnyddiau neu gyfuniad o ddefnyddiau. Nid oes angen cyflwyno unrhyw waith ysgrifenedig yn egluro camau’r dyluniad. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 750mm x 750mm x
750mm ac yn pwyso dim mwy na 7kg.

303. Creu Arteffact Bl.2 ac iau
304. Creu Arteffact Bl.3 a 4
305. Creu Arteffact Bl.5 a 6
306. Creu Arteffact Bl.2 ac iau (grŵp)
307. Creu Arteffact Bl.3 a 4 (grŵp)
308. Creu Arteffact Bl.5 a 6 (grŵp)
309. Creu Arteffact Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grŵp)
310. Creu Arteffact Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp)

Cerameg / Crochenwaith 3D

Dylid sicrhau fod y clai wedi cael o leiaf un taniad bisged mewn odyn. Dylai’r gwaith unigol a grŵp ffitio i focs 400mm x 300mm x 300mm.

311. Cerameg/Crochenwaith Bl.2 ac iau
312. Cerameg/Crochenwaith Bl.3 a 4
313. Cerameg/Crochenwaith Bl.5 a 6
314. Cerameg/Crochenwaith Bl.2 ac iau (grŵp)
315. Cerameg/Crochenwaith Bl.3 a 4 (grŵp)
316. Cerameg/Crochenwaith Bl.5 a 6 (grŵp)
317. Cerameg/Crochenwaith Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grŵp)
318. Cerameg/Crochenwaith Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp)

Gemwaith

Gemwaith gwreiddiol mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau
megis ffabrig, metal, macramé, deunyddiau wedi’u hailddefnyddio.

319. Gemwaith Bl.2 ac iau
320. Gemwaith Bl.3 a 4
321. Gemwaith Bl.5 a 6
322. Gemwaith Bl.7, 8 a 9
323. Gemwaith Bl.10 a dan 19 oed

 

DYLUNIO A THECHNOLEG


Gall cynnyrch yr adran Ddylunio a Thechnoleg fod yn s eiliedig ar y thema neumae rhyddid i’r cystadleuydd ddewis ei destun eu hun.

CAD

Cyfres o 4 dyluniad wedi’u dylunio a chymorth cyfrifiadur ac wedi’i gyflwyno gan ddefnyddio Prodesktop, Techsoft, Speedstep neu feddalwedd gyffelyb.

330. CAD Bl.7, 8 a 9
331. CAD Bl.10 a dan 19 oed

CAM

Un eitem wedi’i ddylunio a’i chynhyrchu â chymorth cyfrifiadur gand defnyddio meddalwedd a pheiriannau megis Roland, Denford, Boxford, Jenome a Brother.

332. CAM Bl.7, 8 a 9
333. CAM Bl.10 a dan 19 oed


Dylunio a Thechnoleg

Darn o waith sy’n adlewyrchu ymateb i angen penodol trwy gyfrwng deuunyddiau megis cerdyn, pren, metal, plastig tecstilau ac amrywiolgydrannau. Dylid cyflwyno unrhyw waith ysgrifenedig yn egluro camau’r dyluniad yn y Gymraeg. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn fwy na 750mm x 750mm x 750mm ac yn pwyso dim mwy na 7kg.

334. Dylunio a Thechnoleg Bl.2 ac iau
335. Dylunio a Thechnoleg Bl.3 a 4
336. Dylunio a Thechnoleg Bl.5 a 6
337. Dylunio a Thechnoleg Bl.2 ac iau (grwˆ p)
338. Dylunio a Thechnoleg Bl.3 a 4 (grwˆ p)
339. Dylunio a Thechnoleg Bl.5 a 6 (grwˆ p)
340. Dylunio a Thechnoleg Bl.7, 8 a 9 (unigol neu grwˆ p)

Cofrestru i Gystadlu Ymaelodi gyda'r Urdd