Celf, Dylunio a Thechnoleg

Mae yna dros 160 o gystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg yn yr Eisteddfod.

Rhestr Cystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg 2017 Syniadau ar y Thema

Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig dros 160 o gystadlaethau celf, dylunio a thechnoleg, gan amrywio o waith 2D a 3D i serameg, gemwaith, ffotograffiaeth, dylunio gyda chyfrifiadur a hyd yn oed dylunio eich bwrdd sglefrio eich hun! Thema 2017 yw 'Y Dyfodol'.

Mae'r Urdd hefyd yn cynnig Medal Gelf ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 bob blwyddyn i enillwyr haeddiannol yn yr Adran Gelf, Dylunio a Thechnoleg.

Mae'n rhaid cofrestru cystadleuwyr yr adran Celf, Dylunio a Thechnoleg ar-lein. Mae'r broses yn dilyn yr un patrwm â chofrestru cystadlaethau llwyfan.  

Os hoffech ragor o fanylion, cysylltwch â Steffan Prys drwy ffonio 01678541015 neu e-bostio steffanprys@urdd.org

Dyddiad cau cofrestru: Cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu lleol.

Arddangosfa Gelf, Dylunio a Thechnoleg, Sir y Fflint 2016
Arddangosfa Gelf, Dylunio a Thechnoleg, Sir y Fflint 2016