Cyfansoddi: Theatr

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2019
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

407. Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl.6 ac iau. 

Thema: Y Gêm

Amser: Dim hwy na 6 munud

Beirniad: Heledd Gwyn Lewis408. Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl.7, 8 a 9.

Thema: Digon o Sioe

Amser: Dim hwy na 10 munud

Beirniad: Mari Rhian Owen409. Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl.10 a dan 19 oed

Drama fer wreiddiol neu addasiad o gyfrol na chymer hwyach na ¼ awr i’w pherfformio

Gwobr: Tlws Coffa H. Gwyn Roberts

Beirniad: Gwynedd Huws Jones