Gwyddorau: Prosiect Gwyddoniaeth

Wyt ti’n hoff o Wyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, Peirianneg neu Fathemateg?
Awyddus i greu neu gyflwyno prosiect ar ben dy hun neu mewn grŵp?

Dyma’r gystadleuaeth i ti!

Mae’r Urdd mewn partneriaeth â ymgyrch Cymwys am Oes, Ffocws ar Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru yn rhoi’r cyfle i unigolion neu grwpiau greu prosiect arbennig neu gyflwyniad yn seiliedig ar bwnc o’ch dewis chi! 

Dylai ffocws y prosiect fod ar ffurf Gwaith Ymchwil, Ymchwiliad neu Gyflwyniad. Gellir defnyddio prosiect/proffil Crest, EESW neu debyg pe dymunir. Dylai'r gwaith gael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg ar fformat electronig neu ar bapur erbyn 1 Mawrth 2017. Mae rhyddid i'r cystadleuwyr ddewis eu thema eu hun (gweler y dolenni isod am syniadau).

Ceir dwy gystadleuaeth:

311. Blynyddoedd 7 – 9: Adroddiad hyd at 1,000 o eiriau. 
312. Blynyddoedd 10 – 19 oed: Adroddiad hyd at 2,500 o eiriau.

 

Clicia ar yr isod i weld syniadau all dy helpu:

www.britishscienceassociation.org/crest-awards neu www.stemcymru.org.uk   


Sut mae anfon y gwaith i mewn?
Postia dy waith at Swyddfa’r Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST

neu drwy e-bost: cyfansoddi@urdd.org erbyn 1 Mawrth 2017.

 

Pob lwc â'r cystadlu!