Digidol

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2019
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Creu Ap

Y Dasg: Cystadleuaeth creu gêm ddigidol gan ddefnyddio’r Urdd fel ysbrydoliaeth.

 • Gall fod yn Ap ar gyfer dyfais symudol, tabled (neu’r ddau), neu yn Ap sy’n gallu gweithio o fewn gwefan.
 • Gellir cyflwyno’r Ap naill ai ar bapur neu yn ddigidol fel dogfen WORD, PDF, neu FLASH gan nodi ei swyddogaeth h.y. beth yw pwrpas yr Ap? Sut y bydd yn gweithio ac yn y blaen.
 • Dylid cynnwys dyluniadau o’r syniad. Mae modd lawrlwytho templedi tabled yn rhad ac am ddim e.e Interface Sketch.
 • Caniateir defnyddio meddalwedd 3ydd parti e.e Scratch.
 • Rhaid e-bostio cyfeiriad eich gwefan i cyfansoddi@urdd.org erbyn 1 Mawrth 2019

344. Creu Ap Bl.6 ac iau
345. Creu Ap Bl.7, 8 a 9
346. Creu Ap. Bl.10 a dan 19 oed
347. Creu Ap dan 25 oed ag eithro disgyblion ysgol

 

Creu Gwefan

Y Dasg: Cynllunio cyfres gysylltiedig o dair tudalen o leiaf ar y wê yn y Gymraeg (neu’n ddwyieithog gyda’r Gymraeg yn gyntaf).

 • Rhaid i’r gwaith fod ar gael ar y wê cyn i chi anfon eich ffurflen gais atom.
 • Bydd y ceisiadau yn cael eu beirniadu ar-lein a rhaid iddynt aros heb eu newid ar-lein tan 1 Gorffennaf 2019.
 • Rhaid e-bostio cyfeiriad eich gwefan i cyfansoddi@urdd.org erbyn 1 Mawrth 2019 gyda enwau’r aelodau wedi’i amgáu mewn amlen dan sêl. Byddwch yn derbyn e-bost o fewn 7 diwrnod i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich ffurflen.


348. Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (unigol neu grŵp)
349. Creu Gwefan Bl. 7, 8 a 9 (unigol neu grŵp)

 

Creu Ffilm (cystadlaeaeth newydd)

Y Dasg: Creu ffilm heb fod yn hwy na 10 munud ar syniad gwreiddiol.

 • Gellir dewis themau sy'n cael eu dilyn mewn dosbarth neu materion sy'n codi gan bobl ifnac
 • Oherwydd Hawlfraint ni fydd hawl defnyddio cerddoriaeth boblogaidd
 • Rhaid defnyddio cerddoriaeth sydd ar gael am ddim newu wedi'i greu gan y disgyblion
 • Rhaid e-bostio cyfeiriad eich gwefan i cyfansoddi@urdd.org erbyn 1 Mawrth 2019

350. Creu Ffilm – Oedran Bl.6 ac iau
351. Creu Ffilm – Oedran Bl.7 – 19 oed

into_film_cymru.jpg

Y gystadleuaeth hon mewn cydweithrediad â IntoFilm Cymru

 

Cynnwys Digidol

Y Dasg: Creu darn o gynnwys fideo

 • Dim hwy na 3 munud
 • Canieteir ffilm, animeiddiad neu gyflwyniad
 • Cyflwynir y gwaith yn ddigidol
 • Rhaid e-bostio cyfeiriad eich gwefan i cyfansoddi@urdd.org erbyn 1 Mawrth 2019

352. Cynnwys Digidol – Oedran Bl.6 ac iau
353. Cynnwys Digidol – Oedran Bl.7 – 19 oed