Gofal Plant

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2019
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Gofal Plant

Y Dasg

Llunio cynllun a/neu gêm a fydd yn hybu defnydd y Gymraeg ymhlith plant yn y blynyddoedd cynnar wrth i chi fynd allan ar leoliad gwaith. e.e. gêm i’w dysgu sut i rifo o 1-10/lliwiau/enwau, anifeiliaid/rhannau’r corff/siapiau/berfau syml fel ‘canu’, ‘chwarae’, ac ati/ ansoddeiriau syml fel ‘mawr’, ‘bach’, ayb. Gall y gwaith fod yn seiliedig ar y thema 'chwedlau' ond mae rhyddid i’r cystadleuwyr ddewis eu testun eu hunain.

354. Oedran Bl.10 a dan 19 oed (unigol neu grŵp)
355. Oedran 19 - 25 oed (unigol neu grŵp)