Llenyddiaeth a Chyfansoddi

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2019
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Sut mae anfon fy ngwaith? Ymaelodi gyda'r Urdd

Barddoniaeth

358. Barddoniaeth Bl.2 ac iau: Pen-blwydd
Beirniad: Fflur Rowlands

359. Barddoniaeth Bl.3 a 4: Ffrindiau
Beirniad: Eurgain Dafydd

360. Barddoniaeth Bl.5 a 6: Seren
Beirniad: Anni Llyn

361. Barddoniaeth Bl.7: Y BAe
Beirniad: Gareth Lloyd James

362. Barddoniaeth Bl.8: Cymru
Beirniad: Casia William

363. Barddoniaeth Bl.9: Bro
Beirniad: Nia Môn

364. Barddoniaeth Bl.10 ac 11: Heddwch
Beirniad: Gwyneth Glyn

365. Barddoniaeth Bl.12 a 13:  Cofio
Beirniad: Eurig Salisbury

366. Barddoniaeth dan 19 oed (Cerdd gaeth): Carcharor
Beirniad: Gruffydd Eifion Owen

367. Barddoniaeth dan 25 oed (Cerdd rydd): Dianc
Beirniad: Elis Dafydd

368. Barddoniaeth dan 25 oed (Cerdd ar fydr ac odl): Ewrop
Beirniad: Rhys Iorweth

369. Barddoniaeth dan 25 oed (Cerdd gaeth): Golau
Beirniad: Aneirin Karadog

370. Barddoniaeth dan 25 oed (Cerdd wers rhydd):Prif ddinas
Beirniad: Gwennan Evans

 

 

Rhyddiaith

372. Rhyddiaith Bl.2 ac iau: Amser Chwarae
Beirniad: Lowri Elen Edwards

373. Rhyddiaith Bl.3 a 4: Tegan
Beirniad: Sian Reeves

374. Rhyddiaith Bl.5 a 6: Llong Ofod
Beirniad: Owain Sion

375. Rhyddiaith Bl.7: Gwaith yn seiliedig ar unrhyw idiom
Beirniad: Manon Steffan Ros

376. Rhyddiaith Bl.8: Darganfod
Beirniad: Dylan Ebenezer

377. Rhyddiaith Bl.9:  Ffugio
Beirniad: Aled Evans

378. Rhyddiaith Bl.10 ac 11: Dyddiadur Milwr
Beirniad: Manon Wyn Jones

379. Rhyddiaith Bl.12 ac 13: Y Pabi Gwyn
Beirniad: Mererid Hopwood

380. Rhyddiaith dan 19 oed: Chwyldro
Darn o ryddiaeth ar unrhyw ffurf
Beirniad: Angharad Elen

381. Dwy Ymson ar unrhyw ffurf o dan 19 oed
Beirniad: Catrin Haf Jones

382. Blog dan 19 oed: Blog yn ymateb i ddigwyddiad ar y newyddion
Beirniad: Vaughan Roderick

383. Rhyddiaith dan 25 oed: Stori fer ar gyfer Stand-yp
Beirniad: Steffan Alun

384. Rhyddiaith dan 25 oed: Hunangofiant Ffôn symudol
Beirniad: Marged Tudur

385. Rhyddiaith dan 25 oed: Stori fer 'Arswyd'
Beirniad: Llwyd Owen

 

Cywaith

388. Cywaith yn cynnwys amrywiaeth o ffurfiau llenyddol Bl.6 ac iau.
Thema: Yr Amgylchedd
Gellir defnyddio unrhyw ffurf ar unrhyw gyfrwng. Dylid cael o leiaf 4 mewn grŵp.
Beirniad: Hywel Griffiths

389. Cywaith yn cynnwys amrywiaeth o ffurfiau llenyddol Bl.7-9.
Thema: Chwarae
Gellir defnyddio unrhyw ffurf ar unrhyw gyfrwng. Dylid cael o leiaf 4 mewn grŵp.
Beirniad: Catrin Heledd

390. Gwefan yn cynnwys amrywiaeth o ffurfiau llenyddol Bl.10 a dan 25 oed.
Thema: Hyrwyddo lle neu gynnyrch
Caniateir i unigolyn neu grŵp gystadlu.
Beirniad: Teilo Trimble

Gwaith Buddugol Y Gadair Gwaith Buddugol Y Goron