Mae'r Urdd wedi sefydlu cystadlaethau newydd mewn meysydd yn amrywiol o Newyddiaduraeth i Drin Gwallt! Cliciwch ar y dolenni isod am rhagor o fanylion.

Adolygu Ffilm Menter a Busnes Y Gwyddorau Galwedigaethol ee. Trin Gwallt ac Adeiladwaith Cyfieithu Newyddiaduraeth

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar y gystadleuaeth Newyddiaduraeth ar wefan Prifysgol Caerdydd.