Newyddiaduraeth

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2019
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

406. Newyddiaduraeth

Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd a Choleg Cymraeg Cenedlaethol.

Y Dasg

Rhaid i’r ymgeiswyr greu cynnwys gwreiddiol sy’n adlewyrchu stori arbennig am eu hardal leol. Gellir gweithio fel unigolyn neu fel grŵp. Bydd yr enillydd/wyr yn treulio cyfnod yn cael profiad gwaith fel newyddiadurwyr ac ymchwilwyr gyda newyddiadurwyr Y Byd ar Bedwar yn ITV Cymru ar gyfer S4C.

406. Ysgrifennu stori newyddion neu gynhyrchu adroddiad newyddion ar gyfer y we, teledu, radio neu bapur newydd ar unrhyw stori leol 16 - 21 oed.

Am fanylion pellach ewch i: http://www.cardiff.ac.uk/jomec/urddcystadleuaeth

Ymaelodi gyda'r Urdd Sut mae anfon fy ngwaith?