Ysgoloriaeth Geraint George

Nod yr ysgoloriaeth hon yw meithrin cyfathrebwyr gwych a all helpu pobl yng Nghymru a thu hwnt, i werthfawrogi’r byd naturiol a deall y ffactorau sy’n effeithio arno.
Agored i unigolion 18-25 oed.

Ymholiadau 0845 257 1613 Taflen wybodaeth Ysgoloriaeth Geraint George

Ysgoloriaeth Geraint George 

Mae Urdd Gobaith Cymru mewn cydweithrediad â Pharc Cenedlaethol Eryri a Chyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig Ysgoloriaeth arbennig iawn er cof am y diweddar annwyl, Geraint George.

Y wobr
Mae’r ysgoloriaeth yma’n agored i unrhyw aelod o’r Urdd rhwng 18 a 25 oed.  Ei nod yw meithrin cyfathrebwyr gwych a all helpu pobl yng Nghymru a thu hwnt, i werthfawrogi’r byd naturiol a deall y ffactorau sy’n effeithio arno. Bydd yr enillydd yn cael dewis rhwng ymweliad wythnos â Pharc Cenedlaethol Triglav yn Slofacia neu fynychu Cynhadledd Ewroparc ym mis Medi 2017. Bydd yr enillydd hefyd yn manteisio ar sesiynau mentora gan swyddogion Parc Cenedlaethol Eryri neu Gyfoeth Naturiol Cymru.

Y dasg
Gwahoddir cystadleuwyr i anfon gwaith cyfathrebu mewn unrhyw gyfrwng ac ar unrhyw bwnc amgylcheddol sy’n berthnasol i Gymru.

Gallwch gyflwyno’ch gwaith drwy unrhyw gyfrwng – dyma ambell syniad i chi!

  • Ffilm fer [hyd at 3 munud o hyd]
  • Blog [wythnos fan lleiaf]
  • Eitem sain wedi recordio [hyd at 3 munud o hyd]
  • Hyd at 3 Erthygl(au) 
  • Cartwnau neu Bosteri [hyd at 3] 
  • Cyflwyniad PwyntPwer ar bwnc arbennig
  • Taflen(ni) Gwybodaeth [hyd at 3]
  • Ysgrif(au) neu ddetholiad o draethawd ar bwnc arbennig
  • Stori/Straeon [hyd at 3]

Neu unrhyw gyfrwng arall..... mae o fyny i chi! Golygwch ac anfonwch waith coleg rydych eisoes wedi’i lunio! Beth sydd ganddo’ch i golli?

Cyflwyno’r Gwaith
Rhaid cyflwyno’r gwaith cyn 1 Mawrth 2017 drwy e-bostio’r cynnyrch i cyfansoddi@urdd.org neu bostio’r gwaith i sylw Nesta Jones, Swyddfa’r Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST. Mae cyfarwyddiadau sut i gyflwyno’r gwaith i’w gael yma Cofiwch fod yn rhaid i chi fod yn aelod o'r Urdd er mwyn cystadlu.

Bydd panel beirniaid yn dyfarnu’r buddugol yna bydd yn cael ei g/wahodd i fynychu’r seremoni wobrwyo ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod ar ddydd Gwener 2 Mehefin 2017.

Eisiau trafod ymhellach? Cysylltwch â fi steffanprys@urdd.org / 01678541015 

 

Enillydd 2015

Enillydd Ysgoloriaeth Geraint George 2015 yw Sioned James o Gaerdydd.

Dyma glip o Sioned yn trafod ei gwaith.