Cerddoriaeth: Canu Gwerin

Dyddiad Cau: Dyddiad cau eich Rhanbarth
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Gwerin Canllawiau Canu Gwerin

Dylid parchu mydr naturiol y geiriau sy’n gallu amrywio o bennill i bennill. Gweler y daflen gan y Gymdeithas Alawon Gwerin ar y dde.

36. Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.6 ac iau

Deryn y Bwn o’r Banna

Caneuon Traddodiadol y Cymry (diwygiedig), Cyhoeddiadau Gwynn

 

37. Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.7, 8 a 9

Ffair Henfeddau

Canu’r Cymry 1/2, Cwmni Cyhoeddi Gwynn

 

38. Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.10 a dan 19 oed

Marchnad Llangollen neu Lliw’r Heulwen

Caneuon Traddodiadol y Cymry (diwygiedig), Cwmni Cyhoeddi Gwynn

 

39. Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19–25 oed

Hiraeth neu Tra Bo Dau a hunan-ddewisiad cyferbyniol

Caneuon Traddodiadol y Cymry (diwygiedig), Cwmni Cyhoeddi Gwynn

 

40. Côr Gwerin Tri Llais Bl.13 ac iau, Hyd at 40 o leisiau

Hunan-ddewisiad

 

Yr uchod i’w canu’n ddigyfeiliant mewn unrhyw gywair addas i’r cystadleuydd.